Žižkohradské kulturní podhoubí Akropolis Underground pokračuje a nabídne Slast

Nová crew oprašuje lesk, navazuje na otisk doby, architektury a dlouholetého fungování Paláce, ale vypráví nový příběh. Už tři roky je Akropolis Underground součástí Paláce Akropolis. Modelují atmosféru Malé scény, Jazz baru a kavárny. Kolektiv vtiskuje prostorům vizi unikátnosti a alternativy. Atmosféru AU drží konzistentně pohromadě punc kvality.

Kurátorovaný výběr neoposlouchaných interpretů v intimní blízkosti publiku. Silné ozvučení a light design, který kopíruje identitu interpretů, signature koktejly, v atmosféře odvážné architektury Františka Skály.

Koncert P/\ST na Malé scéně Akropolis Underground / Foto by Jaroslav Chromek aka Létoslav

Blízkost

AU ovládá část paláce s intimnější atmosférou, menší prostory vztahující se k velkému sálu s jehož programem jsou v naprosté synergii. Něžný vibe na Jazz baru, disruptivnější tendence malé scény. Na Malé scéně prakticky není hranice mezi interprety a publikem. Dav dostává velkou zodpovědnost za spolutvorbu energie vystoupení. Odměnou je přímo dostupné smyslové poznání, vibrace a kapky potu.

Atmosféra navazuje na poetičnost architektury Františka Skály. Každý estetický moment v prostoru se zdá být tvůrčím šílenstvím nebo pevným rozhodnutím. Smíchej půvab naivního nadšení a odvahy, přidej čistou radost z umění a smutek z opuštění původního.” Vyřezat do stěny baru kosočtverec s čárkou bylo rozhodnutí. Mrtvoly pod schodišti, stínohra na sloupu u vstupu, lustry ve tvaru kapek, Cháron. Rozhodnutí.

Koncert Bulp na Malé scéně Akropolis Underground / Foto by Jaroslav Chromek aka Létoslav

Tep

AU je kulturním podhoubím, začátkem pro převážně neznámé interprety, kteří zatím nejsou tolik v zorném poli. Ukázali se tu Bulp, Lia Hide, Himalayan Dalailama, Anton Kubikov, Francois Svalis. Dramaturgie je rámovaná alternativností, ale kurátorskou linku plní i známější jména, která ve stálosti na české scéně už prověřil čas. Letos otevře Akropolis Underground své brány 29.9. sérií večerů Slast a spustí to projekt Bariel live, Laokoon a DJ Ban Jarnet. 

Na opening party ⏆Slast⏆ zahraje Laokoon, Bariel live a DJ Ban Jarnet / Foto Jana Macečková.

 

 

Comments

comments

Vyhledat