Aktuální výstavy v Muzeu umění Olomouc

Kovařík Slavoj, O 2178, Oznámení o Ikarově letu   1967, kombinovaná technika, sololit, v.94,5 cm, s.131,5 cm, sign.: vpravo dole: S. Kovařík 67
Kovařík Slavoj, O 2178, Oznámení o Ikarově letu 1967, kombinovaná technika, sololit, v.94,5 cm, s.131,5 cm, sign.: vpravo dole: S. Kovařík 67

Muzeum moderního umění i Arcidiecézní muzeum Olomouc se znovu otevřely veřejnosti, samozřejmě za dodržení všech vládních opatření.

Kromě stálých expozic (vstup zdarma) můžete nově spatřit i krátkodobé výstavy.

 

Muzeum moderního umění

O městě, krajině, umění | Olomouc 1919-1989

Výstava představuje urbanistické, architektonické a výtvarné dění v Olomouci v letech 1919 až 1989. Soustřeďuje se na širší městský celek s jeho krajinným rámcem a souvisejícími přesahy do vzdálenějšího okolí. Toto komplexní pojetí otevírá řadu námětů, které jsou ve výstavním sále Trojlodí rozděleny do sedmi základních tematických kapitol. Materiálově pestrá expozice zahrnuje výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), architektonické a urbanistické plány i modely.

 

Matej Krén: Mnemocinema

Matej Krén (1958) je jedním ze slovenských výtvarníků, jejichž tvorba si získala výrazné mezinárodní uznání. Jeho knižní rotunda Gravity mixer se stala podstatnou součástí expozice Českého pavilónu na EXPO 2000 v Hannoveru. Široká veřejnost ho zná především díky jeho instalaci IDIOM, kterou v roce 1998 natrvalo umístil do vestibulu Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Instalace, která je vytvořena z přibližně 20 000 knih, je symbolem nekonečnosti poznání a autor za ni získal i nejvíce ocenění. Na tuto instalaci navazuje i jeden ze dvou projektů, které představí výstava Matej Krén Knihy/Obrazy v listopadu 2020 v Muzeu umění Olomouc, PASÁŽ MNEMOCINEMA.

 

Jiří Kolář: Babyluna

První výstava kompletního souboru textogramů Jiřího Koláře (1914-2002) s názvem Babyluna je důležitým klíčem k poznání Kolářovy rané tvorby. Kolář zde na padesáti pěti listech představuje symbolický útvar založený na propojování techniky obrazové konfrontáže s autorskými epigramy. Historik umění Tomáš Pospiszyl Babylunu nazval „kolářovskou Rosettskou deskou,“ soubor je totiž jedinečný především svou kompletností a uceleností, které u jiných Kolářových prací z tohoto období chybí. Výstava souboru zakoupeného Muzeem umění Olomouc v roce 2017 tak zároveň nabídne hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení autora spojeného s uměleckou tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění.

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc

1673 | Kabinet pro biskupa

Tizian, van Dyck, Veronese, von Aachen a další slavná jména z proslulé kroměřížské obrazárny budou od prosince k vidění v olomouckém Arcidiecézním muzeu. Návštěvníkům představí nejen obrazové skvosty, ale také jim přiblíží sběratelství 17. století se všemi svými specifiky. Výstava nazvaná 1673 | Kabinet pro biskupa volně naváže na loňskou výstavu o životě a díle biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

„Letopočet v názvu – 1673 – je pro arcibiskupskou sbírku klíčovým. V tomto roce totiž biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna koupil od obchodníků z Kolína nad Rýnem Franze a Bernharda Imstenraedtových obrazový kabinet, který neměl na uměleckém trhu tehdejší střední Evropy obdoby,“ říká autor výstavy Miroslav Kindl.

Comments

comments

Vyhledat