Banán Fest oslavuje vietnamskou kulturu

Čtvrtý ročník kulturního festivalu Banán Fest oslavuje vietnamskou kulturu a česko-vietnamské vztahy. I letošní ročník nabídne bohatý kulturní program: interaktivní workshopy, přednášky, hudební a divadelní představení a další.

VSTUPNÉ JE ZDARMA!

/For English scroll down/

Taky chodíš pro rohlíky ke „svému Vietnamcovi“? Jak asi chutnají rýžové koláčky, které si ta Majka nosí každý den k obědu? Kde se vzalo tolik Asiatů ve Střední Evropě? Proč se všichni jmenují Nguyen? Přijďte na BANANA FEST 2019, letos již čtvrtý (a nejintenzivnější) kulturní festival českých Vietnamců a zjisti odpovědi na všechny otázky, které jsi nám kdy chtěl položit!

Jsme banánová generace – zvenku žlutí, ale zevnitř zcela bílí. Jsme děti vietnamských rodičů, které v České republice žijí v druhé či třetí generaci. Společně pořádáme každým rokem festival, kde tě chceme seznámit s naší kulturou, uměním a gastronomií, ale i tím, jak se nám daří skloubit dva úplně odlišné světy: ten vietnamský – který jsme zdědili, i ten český – který žijeme.

Program pro tebe právě připravujeme a rozhodně se máš na co těšit! Své vietnamské sousedy nejlépe poznáš skrz naši tzv. živou knihovnu. Chystáme přednášky a exhibice, promítneme řadu dokumentů a filmů, které ti přiblíží náš život v České republice. Zúčastníš se interaktivních výtvarných a gastronomických workshopů. Novinkou bude hudební a divadelní vystoupení a samozřejmě nebude chybět pořádná gastro-nálož, letos s nevšední atmosférou pravých nočních trhů.

/English/

Do you shop at your local Vietnamese as well? How do they taste, the rice cakes that Majka brings for lunch every day? Why do we have so many Asians in Central Europe? And is everyone named Nguyen? Come to the BANANA FEST 2019, this year’s fourth (and most intense) Czech-Vietnamese cultural festival and find out the answers to all the questions you have ever wanted to ask us!

FREE ENTRY!

We are Banana generation – yellow on the outside, but completely white on the inside. We are children of Vietnamese parents who live in the Czech Republic in the second or third generation. Together we organize a festival every year. We want to introduce you to our culture, art and gastronomy, but also to the ways we manage to combine our two completely different worlds: the Vietnamese one – which we inherited and the Czech one – that we live in.

The program will be announced soon, but you definitely have something to look forward to! Get to know your Vietnamese neighbors best through our so called live library. We are preparing lectures and exhibitions, movie screenings, that will bring you closer to our life in the Czech Republic. Or perhaps you would like to participate in interactive art and gastronomic workshops. Be the first to witness music and theater performances! And as always we have prepared a rich food court, this year with an unusual atmosphere of real night markets.

Comments

comments

Vyhledat