Archiv zvuků Opavy: databázi může doplnit i veřejnost

Foto archiv Michal Kindrnay
Foto archiv Michal Kindrnay

Jak zní páteční večer v centru Opavy a co se ve stejnou dobu ozývá o několik kilometrů dál na kozmických loukách? Je možné sledovat proměny v krajině pouhým poslechem jejích nahrávek z různých období? Budou nám zvukové nahrávky schopny zprostředkovat představu o podobě regionu podobně jako kdysi kreslené veduty? To jsou otázky, které si kladli kurátoři spolku Bludný kámen při přípravě archivačního projektu Zvuky Opavy. Oslovili umělkyni Magdalénu Manderlovou, která z Opavska pochází, a umělce Michala Kindernaye, aby společně připravili výstavní a archivační projekt, který by se zvukovou krajinou zabýval. Výstupem téměř dvouleté spolupráce jsou dvě výstavy, kniha obsahující eseje, odborné texty i poezii vážící se ke zvuku a Opavsku, a online mapa a databáze zvuků, na jejímž plnění se můžou podílet zvukoví nadšenci i široká veřejnost. Projekt doplní exkurze se sérií přednášek a procházek po opavském regionu a další doprovodné programy.

Dlouholetým výstavním tématem Bludného kamene je zvuk a zvuková prostředí. S tím koresponduje i pokračující spolupráce s Magdalénou Manderlovou a Michalem Kindernayem. Na podzim loňského roku představili tito umělci v Galerii Cella průzkumy terénu souvisejícího s řekou Opavou a zvuky, které vydává a které kolem ní zní. Nyní se tvůrci chystají svou dvouletou práci uzavřít a představit veřejnosti.

Na výstavě se setkáme s podmanivou zvukovou instalaci prostřednictvím prostorového zvuku návštěvník vstoupí do zvukové krajiny Opavska. Oba umělci dlouhodobě sbírají terénní nahrávky z putování po kraji a po proudu řeky Opavy. Kromě toho, že desítky nahrávek i nově vzniklé kompozice zazní ve výstavním prostoru, stávají se výchozím materiálem pro internetový zvukový archiv.

„Magdaléna reprezentuje spíše intuitivní přístup a zřetelně vychází z pozice hudební a zvukové umělkyně, rodačky z Dolního Benešova. Ve své práci se zabývá vlastními zvukovými reflexemi a hrou s místním nářečím. Výsledkem je zvukový příběh propojující hudební prvky, zpěv, a terénní nahrávky. Michal Kindernay zastupuje racionálnější a systematické uchopení zkoumaného problému. Na jedné straně dokumentuje zvukové kvality krajiny, kterou prochází, na straně druhé vytváří instalace, které vodní tok rozehrává a vytváří tak výjimečná zvuková představení a posunuje zvukové procházení i do kresebné formy,“ popisuje projekt kurátor Martin Klimeš.

Oba umělci využívají i zvukový materiál pocházející z jejich rozhovorů s různými odborníky – ekology, literárními historiky, sociology nebo z rozličných náhodných setkání s pamětníky či jinými citlivými pozorovateli. Na výstavě se návštěvník také může začíst do výběru četby připravené umělci. Nalezneme zde výběr titulů lokálně spjatých s regionem, ale také další autory, kteří se dotýkají tématu nebo se zabývají zvukem a nasloucháním jako tvůrčí metodou. Výsledkem spolupráce s místními je pak publikace Opava: Po proudu zvuku, kterou autoři pokřtí na vernisáži výstavy.

Dalším společným výstupem umělců je exkurze se sérií přednášek a poslechových procházek po opavském regionu nazvaná Zvuková citlivost v terénu anebo 22hodinová skladba pro vysílání Radio Art Zone, která v mnohém na téma výstavy navazuje a soustředí se na revitalizovanou oblast a ptačí rezervaci Kozmických luk na Hlučínsku. Online archiv nazvaný Zvuky Opavy (www.zvukyopavy.cz) by pak měl být trvale rozvíjenou databází zvuků Opavska a okolí, k jejímuž plnění autoři zvou i širokou veřejnost. „Zvuky Opavy by měly být otevřeným depozitářem zvuků tohoto města a jeho okolí. Uskutečňováním možností těchto stránek má Opava historickou příležitost vlastnit a rozvíjet svou zvukovou paměť, tedy něco pro Opavu zcela nového a jedinečného,“ uzavírá Klimeš.

OPAVA: PO PROUDU ZVUKU II
MAGDALÉNA MANDERLOVÁ & MICHAL KINDERNAY

᛫ Zahájení výstavy Opava: Po proudu zvuku II, křest publikace Po proudu zvuku, spuštení
online archivu Zvuky Opavy
23. 8. 2022 od 18 hodin
Galerie Cella, Matiční 4, Opava, www.bludnykamen.cz, www.zvukyopavy.cz
Zahájí Martin Klimeš, kurátor projektu
Po vernisáži proběhne koncert experimentální hudby – Bryan Eubanks a Xavier Lopez
Více na www.bludnykamen.cz

᛫ Zvuková citlivost v terénu: exkurze, série přednášek a procházek po opavském regionu
27. 8. od 13 do 20 hodin
Bus zajištěn, odjezd ve 13:00 z Rybího trhu, návrat cca v 20 hodin.
Hosté a účinkující: Vít Kašpar, Martin Režný, Martin Šenkypl, Ondřej Škrabal a další.
Více informací a pokyny k registraci na webu www.bludnykamen.cz

᛫ Kozmic sounds – celodenní radiové vysílání z Kozmických ptačích luk na Radio Art Zone
22. 9. od 14 hodin – 23. 9. do 12 hodin
https://radioart.zone/thursday-22-september

᛫ Komentovaná prohlídka výstavy v rámci festivalu Pohyb – Zvuk – Prostor
15. 10. od 16 hodin


Pořadatel: Bludný kámen, www.bludnykamen.cz
Výstava potrvá do: 15.10.2022
otevřeno: út–čt 9-11, 13-17 hod.
Kontakt: Jakub Frank, 605 050 776, frankk@bludnykamen.cz

Comments

comments

Vyhledat