Česko opět vede, evropská občanská iniciativa “Za pokusy bez zvířat” získává největší ohlasy u nás

Prase Během Experimentu
Prase Během Experimentu

Organizace Svoboda zvířat se dlouhodobě angažuje v otázkách ochrany zvířat, iniciovala nedávnou sbírku pro své podporovatele na pomoc opuštěným zvířatům na Ukrajině. Šlo o jednu z největších sbírek v Evropě, vybralo se 8,7 mil. korun. Nyní organizace zastupuje celoevropskou iniciativu Za pokusy bez zvířat, díky níž se po zemích EU sbírají podpisy za úplné zrušení nebo alespoň omezení pokusů na zvířatech a podporu modernější a soucitnější vědy. Až 10,6 milionů zvířat totiž trpí při pokusech zbytečně. Existuje mnoho metod pokusů, které zvířata nezneužívají, jsou často levnější a přinášejí rychlejší a přesnější výsledky. Občanská iniciativa “Za pokusy bez zvířat” vyzývá evropskou komisi ke změně legislativy.

 

V celé EU iniciativa nyní vybrala téměř 600 tisíc podpisů. „V Česku se podařilo získat již 84 tisíc podpisů. Na počet obyvatel je to nejvíce z celé Evropy. Máme radost z toho, že se Češi staví za zvířata a jsou vzorem i pro další země v Evropě,” říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat. Podepsat tuto snahu lze online až do konce srpna.

 

To, že u nás mají lidé o téma velký zájem, dosvědčuje také množství a výše finančních darů. V rámci kampaně se dosud vybralo celkem 3 126 263 korun. Počet darů dosáhl počtu 12 700, počet dárců je 6 860. Iniciativa propojuje mechanismus sběru podpisů s fundraisingem ze strany jednotlivých dárců. Lidé mohou podepsat iniciativu a zároveň s podpisem odeslat i finanční podporu organizaci Svoboda zvířat. Tyto peníze organizace investuje do dalšího získávání podpisů. „Koncept kampaně založené na videu s bezprostředními reakcemi lidí, kteří sledují reálné záběry pokusů na zvířatech, jsme pomohli vytvořit také nově vzniklé organizaci v Bulharsku. Jen během několika dní nasbírala 30 tisíc podpisů. Video s influencery podle českého vzoru vytvořili ochránci zvířat také v Polsku, Německu a Rakousku. Naše video pomohlo nasbírat několik tisíc podpisů i na Slovensku,” doplňuje specialistka na online komunikaci Jolana Haismanová.

 

Svoboda zvířat uspořádala v Praze akci s názvem “Světlo pro zvířata z laboratoří”. Umělecká projekce je inspirovaná motivy Alenky v říši divů, především ilustracemi králíčka, který je jednou z hlavních postav díla a častým symbolem kampaní pro ukončení testování. “Některá zvířata chovaná pro účely pokusů nevidí přirozené světlo za celý svůj život. Světlo se proto stalo komunikačním prostředkem v naší performanci, která chce divákům tuto smutnou skutečnost přiblížit,” uvádí autorka projekce, Gabriela Procházka, která spolupracuje např. s festivalem Signal.

 

Video z akce Světlo zvířatům:

https://www.youtube.com/watch?v=5KLpEz3nC5I

 

VÍCE INFORMACÍ: 

 

Po změně volá celá Evropa, připojit podpis lze i online 

Celoevropská občanská iniciativa Za pokusy bez zvířat představuje jedinečnou šanci na změnu. Evropská občanská iniciativa (EOI) je mechanismus, kterým mohou evropští občané vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla novou legislativu k určitému problému. Aby Komise zvážila danou iniciativu, musí získat podporu nejméně 1 milionu občanů EU formou podpisů.

 

Téměř 5 milionů zvířat v EU bylo v roce 2018 zneužito k pokusům “způsobujícím těžké utrpení” a “způsobujícím střední utrpení”. Celkově se počet zvířat zneužitých při pokusech vyšplhal na 10,6 milionů, z toho např. přes 25 tisíc psů a 11 tisíc primátů. V České republice bylo v roce 2018 pro pokusy využito 231 865 zvířat. Naše země je 8. největším uživatelem psů pro pokusy v Evropě a v roce 2018 byl dokonce zaznamenán 18% meziroční nárůst.

 

Věda už jiný postup při pokusech umožňuje. Jak doplňuje Státní zdravotní ústav: „Vývoj se obrací k intenzivnímu využívání nových pokročilých metod, založených na lidských buňkách a tkáních, v kombinaci s počítačovým modelováním, integrací dat, 3D bioprintingem a využíváním umělé inteligence.” Přesto hrozí, že kvůli změně evropské legislativy způsobené novou Chemickou strategií pro udržitelnost počet zvířat využívaných na pokusy naopak ještě vzroste.

 

Zvířata se často využívají jen ze setrvačnosti 

V České republice i celé Evropské unii bohužel stále probíhají pokusy na zvířatech i v případech, kde již existují schválené metody bez zvířat. Ze strany úřadů ale chybí iniciativa alternativy prosadit. Zvířata jsou využívána k mnoha účelům – k testování léčiv, chemických látek, pesticidů, prostředků pro domácnost, kosmetických složek, botoxu apod., k výzkumu léčebných postupů a operací, k produkci různých látek (např. v imunologii) a v tzv. základním výzkumu.

 

Stále se testuje i kosmetika

I přes mnohaletý zákaz testování kosmetiky na zvířatech k tomuto testování u kosmetických složek stále dochází. Evropské úřady totiž tvrdí, že zákaz se vztahuje jen na testy týkající se bezpečnosti spotřebitelů. Nadále tak probíhá testování složek na zvířatech za účelem vyhodnocení rizik expozice zaměstnanců ve výrobě a za účelem ochrany životního prostředí.

 

Zvířata jsou jiná než my, výsledky pokusů nejsou spolehlivé  

Výsledky pokusů na zvířatech nejdou jednoduše aplikovat na lidi. Přes 90 % léků, které úspěšně projdou pokusy na zvířatech, pak selže u lidí. Nefungují nebo jsou dokonce nebezpečné. Zároveň může docházet i k zahození slibných léků, protože selžou u zvířat. Nejnižší úspěšnost nyní vykazují urologické léky (pouze 4 % jsou schválena po vstupu do klinických zkoušek), následují léky na srdce (5 %), léky na rakovinu (5 %) a neurologické léky (6 %).

 

Metody bez zvířat jsou přesnější, rychlejší i levnější

V současnosti je metod, které nevyužívají zvířata, už celá řada – např. uměle vypěstovaná kůže nebo oční rohovka, lidské buňky a protilátky, počítačové modely jednotlivých orgánů, orgány na čipu (3D čipy, které simulují činnost orgánů a kombinují výhody počítačů a metod in vitro), výzkum na zdravých i nemocných dobrovolnících, matematické modelování atd. Mnohé z nich se mohou využívat i pro výzkum nemocí a testování léků. Mají potenciál výrazně zlepšit naše chápání lidských nemocí tím, že poskytují údaje založené na lidské biologii.

 

Pozitivní změny se už dějí… ale málo 

Fakt, že metody bez zvířat jsou často spolehlivější, levnější a rychlejší, neuvádí jen ochránci zvířat, ale i spousta odborníků. Ti přitom tolik neřeší etickou stránku, ale především funkčnost pokusů. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nedávno oznámila, že zavádí opatření, která mají výrobcům léčiv pomoci snížit jejich závislost na testování na zvířatech a jsou krokem k tomu, aby se při testování nových léků standardně používaly metody bez použití zvířat, což by mohlo ušetřit stovky tisíc zvířat ročně.

 

Na metodách pokusů, které umožní úplnou náhradu testů na zvířatech, pracuje i Státní zdravotní ústav. „Zaváděné alternativní metody nepoužívají žádná laboratorní zvířata, jejich přesnost je v mnoha případech lepší vzhledem k použití lidských buněk a tkání. Chceme postupně vyřadit pomocí nových alternativ veškeré testy na zvířatech. V konečném efektu ušetříme jen v našem centru životy stovek zvířat ročně,“ uvedla MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti.

 

Organizace Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Věnuje se zejména advokační činnosti, mění legislativu ve prospěch zvířat. V nedávné minulosti vedla např. úspěšnou kampaň za konec zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech či za ukončení chovu zvířat na kožešiny. Nyní se věnuje především tématu pokusů na zvířatech. Dále v rámci SZ v Plzni funguje samostatná Sekce na ochranu koček. Nyní organizace pomáhá i zvířatům na Ukrajině – ve sbírce pro své příznivce Pomoc zvířatům na Ukrajině se jí podařilo vybrat přes 8,7 milionů korun, čímž se tato sbírka stala 5. největší sbírkou na pomoc Ukrajině vůbec.

 

Gabriela Procházka je multimediální umělkyně zabývající se světelným uměním a instalacemi. Studovala na Fakultě umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, absolvovala stáž na akademii v Paříži a Jeruzalémě. Svou tvorbu vystavovala na mnoha velkých festivalech nových médií – Spektrum (Berlín), RGB Light (Řím), Mezinárodní festival technologií (Delft), Signal, Lunchmeat nebo The New Now Festival digitálního umění (Essen).

 

 

 

Comments

comments

Vyhledat