Čítárna Unijazz a Žižkovská noc vydávají antologii Poločas rozpadu

© Adéla Leinweberová
© Adéla Leinweberová

Čítárna Unijazz a festival Žižkovská noc společně na začátku roku 2021 vyhlásily dvojjazyčný literární Open Call s názvem Poločas rozpadu. Výzva byla otevřená českému i anglickému projevu a jejím výstupem je stejnojmenná publikace, kterou společně obě tělesa pokřtí 27. listopadu v 19:00 v žižkovském klubu Punctum-Krásovka.

Žižkov je domovem projektu Žižkovská Noc a začátkem roku 2022 poskytne také útočiště kulturnímu spolku Unijazz. Geografická spojnice mezi těmito dvěma tělesy přinesla novou spolupráci, kdy základem tohoto svazku je kromě prohlubování budoucího sousedského přátelství také výrazné hodnotové souznění. Literární Open Call, který tyto dva projekty vyhlásily, si kladl za cíl nejen sjednotit a vyzvat spisovatelky a spisovatele k literární činnosti a k reflexi dnešní doby, ale svou nízkoprahovostí a transparentností aspiroval také na to, aby výzva a možnost se zúčastnit nebyla limitována jazykem, sociálním statutem, místem bydliště, ani jinými dělícími čarami.

Z téměř stovky příspěvků editoři vybrali díla unikátní obsahem, formou, nadhledem i přesahem a poskytli jim společný prostor na stránkách nově vzniklé antologie. Tu kromě textů doplní i fotografie autorky Adély Leinweberové.

V rámci akce proběhne čtení vybraných autorů a autorek (Jana Orlová, Barbora Vrbová, Lukáš Trejbal, Ivana Svobodová, Martin Trdla, Vojtěch Vacek, Ema Vrbová, Natálie Schejbalová, Alžběta Petrová, Joe Feinberg, Matěj Ptáček, Kryštof Herold, Jeffrey Howe) a koncert desetičlenné formace Sun Apollo, která stojí na pomezí Zappaesque riffů, psychedelie, krautu, lámaných rytmů, synth ploch a tenorového zpěvu.

Téma Poločas rozpadu aspiruje na literární ukotvení redefinice romantismu v 21. století: migraci člověka mezi betonem a přírodou, městem a vesnicí, proměnu lidských vztahů a romantických závazků, pocitu hrdinství, znovuobjevení člověčenství a lidské esence v době krize a atomizace lidské společnosti: izolace fyzická, psychická, společenská a názorová.

______

 

Pro podrobné informace a aktualizace sledujte FB událost Poločas rozpadu – křest antologie | Žižkovská noc a Čítárna Unijazz.

 

Comments

comments

Vyhledat