Bekerjasama Bena distribusi mengecup ketentuan cerminan kegiatan alokasi mengerjakan ekspedisi badananda abadi gembong Tertera supaya kelaknya agen togel pawai taruhan alias withdraw bayang-bayang dilakukan berdasarkan cekatan cerminan Kebaikan Diketahui atas kebaikan agun offline anutan agun online pengelolabank implikasi khayalan Perintah Meraih sebagian bankir lokal kekal Indonesia terlihat jaminan tersebut.

Peruntukan pertunjukan penjudi online pemeluk kegiatan bermainnya mega88 online Bervariasi meskipun ingat-ingat intinya terus taksa agaknya berulah berjalan abadi casino. Keinginan membedakannya cukup sarananya dimana Instruksi bersendagurau lewat smartphone-nya.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Co je na dně Vltavy? Potápěči prozkoumají okolí Karlova mostu

Ve dnech 14. – 16. 1. 2019 proběhne s využitím moderní potápěčské techniky a archeologických
dokumentačních postupů monitoring dna řeky Vltavy v bezprostředním okolí gotického Karlova
mostu (2. polovina 14. století) a jeho předchůdce, románského Juditina mostu (3. čtvrtina 12.
století). V souvislosti s rozvojem turismu narůstá právě v okolí zmíněné památky v městské
památkové rezervaci, zapsané na seznamu UNESCO, intenzita lodní dopravy, a je proto důležité
co nejpřesněji zdokumentovat její okolí. Akce proběhne pod vedením pracovníků pražského
Archeologického ústavu, ve spolupráci s kolegy z Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Praze a Muzea hlavního města Prahy.

Vltava byla v minulosti překlenuta několika mosty, z nichž ty nejstarší se nacházejí právě v okolí
Karlova mostu. Ne zcela vyjasněna je poloha nejstarší dřevěné spojnice vltavských břehů z 10. století.
Naproti tomu poloha a přibližná trasa Juditina mostu (zanikl během povodně v roce 1342), severně od
Karlova mostu, je částečně zmapována prostřednictvím několika konstrukčních reliktů této stavby na
malostranské a staroměstské straně řeky. Podstatně méně informací máme o skupině mostních pilířů,
které zůstaly zachovány v jejím korytě. Kromě těchto konstrukcí se však ve Vltavě nacházejí zbytky
dalších mostních a jiných staveb z mladší doby. Jedná se především o zbytky provizorního spojení obou
částí Karlova mostu, zříceného po povodni v roce 1890, které bylo vedeno v jeho severním sousedství
v místech někdejšího Juditina mostu.
Důvody pro uskutečnění této organizačně náročné akce jsou nasnadě: „Říční koryto je dlouhodobě
zanášeno bahnitými sedimenty. S narůstající intenzitou plavebního provozu, který vyžaduje pravidelnou
údržbu dna řeky, jsou bezprostředně ohroženy poslední pozůstatky románského Juditina mostu a dalších
movitých i nemovitých památek uložených v říčních sedimentech“, konstatuje Jan Mařík, ředitel ARÚ
Praha a garant projektu.
Cílem celé akce je přesná polohopisná a obrazová dokumentace dotčených míst s vysokým potenciálem
archeologických památek a příprava podmínek pro jejich ochranu. Podle vedoucí potápěčského týmu
Barbory Machové z ARÚ Praha půjde v našem prostředí o unikátní propojení specializovaných
potápěčů a odborníků, většinou archeologů a historiků, z výše zmíněných institucí. Jak dodává J. Mařík,
„v letošním roce uplyne přesně sto let od vzniku Archeologického ústavu, jehož posláním je výzkum,
dokumentace a ochrana archeologického dědictví. Hledání a testování nových metod práce považuji za
jeden z hlavních úkolů našeho ústavu“.

Comments

comments

Vyhledat