Culture Moves Europe: První výzva k předkládání žádostí byla oficiálně vyhlášena

Nový evropský program kulturní mobility Culture Moves Europe dnes zahajuje příjem přihlášek. Umělcům, tvůrcům a kulturním pracovníkům nabídne cestovní granty na realizaci mezinárodního projektu s cílem, délkou trvání i partnery projektu podle vlastního výběru. 

Akce k zahájení programu Culture Moves Europe

Culture Moves Europe je nový, plnohodnotný program mobility financovaný z programu Evropské unie Kreativní Evropa a realizovaný Goethe-Institutem. Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, tento program oficiálně zahájí během hybridní akce, která se uskuteční dnes odpoledne v bruselském kulturním centru La Bellone a také online. Doprovodí ji Sabine Verheyenová, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání, Johannes Ebert, generální tajemník Goethe-Institutu, a další zástupci evropských institucí a kulturního a tvůrčího sektoru.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabrielová uvedla: „Prostřednictvím programu Culture Moves Europe Komise připravuje půdu pro budoucnost kulturních a tvůrčích odvětví. Nabízí také lepší příležitosti pro začínající umělce a kulturní pracovníky, aby posílili své dovednosti a vazby s evropskými partnery. Uvědomujeme si, jak výměny v oblasti mobility utvářejí naši současnost a ovlivňují budoucnost našich vzájemně provázaných společenství. Propojujeme mobilitu s udržitelností a začleňováním tak, jak je prosazuje evropský Green Deal.“ 

Kdo může žádat o grant na mobilitu?

Program Culture Moves Europe se skládá ze dvou akčních linií: „Individuální mobility“ pro jednotlivce a skupiny do pěti osob a rezidenční pobyty pro hostitelské organizace. Nově vyhlášená výzva pro individuální mobility je zaměřena na odvětví hudby, literárního překladu, architektury, kulturního dědictví, designu a módního návrhářství, výtvarného umění a scénických umění.

Přihlásit se mohou umělci a kulturní pracovníci s legálním pobytem v některé ze zemí programu Kreativní Evropa. Patří mezi ně 27 členských států EU, Albánie, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Tunisko a Ukrajina. Arménie v současné době jedná o přistoupení k programu Kreativní Evropa. Ačkoli je program navržen tak, aby umožňoval fyzickou mobilitu po Evropě i mimo ni, žadatelé, kteří legálně pobývají na Ukrajině, budou mít výjimečně možnost požádat o mobilitu virtuální.

Na cestě k inkluzivnímu a udržitelnému programu mobility

Průběžná výzva k předkládání žádostí o individuální mobility bude otevřena do 31. května 2023. Aby byla zajištěna vysoká flexibilita umělců a kulturních pracovníků, budou žádosti v tomto období přezkoumávány každý měsíc. Dostupnost a inkluzivita jsou základními hodnotami při realizaci programu Culture Moves Europe: Cílem programu je aktivně usilovat o genderovou a geografickou vyváženost mezi příjemci grantů. Zaměří se na umělce, kteří byli dříve v programech kulturní mobility nedostatečně zastoupeni, včetně umělců z odlehlých a venkovských oblastí, zámořských zemí a území a nejvzdálenějších regionů Evropské unie. Zvláštní podpora bude poskytována osobám se zdravotním postižením a osobám pečujícím o děti, jakož i na vízové poplatky. Kromě toho bude zvláštní pozornost věnována nově vznikajícím tvůrcům.

Culture Moves Europe se stejně tak angažuje v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí. Letecká doprava nebude podporována do vzdálenosti 600 km a tam, kde je to možné, jsou velmi podporována ekologická řešení cestování, např. prostřednictvím finančních příplatků. Vedle obecné relevance a stupně přípravy projektů žadatelů hraje při hodnocení žádostí důležitou roli také udržitelnost. Díky zvýšenému důrazu na udržitelnost a inkluzivitu a zaměření na začínající umělce slibuje Culture Moves Europe, že se stane lídrem v hledání inovativních cest pro odvětví kulturní mobility.

Johannes Ebert, generální tajemník Goethe-Institutu, zdůrazňuje význam programu Culture Moves Europe zejména v náročné době: „Prostřednictvím programu Culture Moves Europe zahajuje Evropská komise významný program mobility pro kulturní pracovníky v Evropě. Považuji za velkou čest, že Goethe-Institut má možnost jej realizovat: Koneckonců srovnatelné programy od druhé světové války významně přispěly k rozvoji pocitu sounáležitosti v Evropě. Dnes, tváří v tvář oživujícímu nacionalismu, se tato problematika opět dostává do popředí. Skutečnost, že se EU stále více zaměřuje na umělce, posiluje otevřenou výměnu a diskusi a v konečném důsledku podporuje svobodu. O to se zasazuje i Goethe-Institut, a proto jsme rádi, že můžeme svou sítí po celé Evropě přispět k úspěchu projektu.“ 

Bližší informace najdete zde: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals

Živý stream z dnešního zahájení: bit.ly/CultureMovesEurope 

 

 

Comments

comments

Vyhledat