Do zítra si můžete prohlédnout díla zimního ARTSEMESTRu

foto: UMPRUM
foto: UMPRUM

Lokalita: Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: denně 10–18 hodin
vstup zdarma

V lednu, než začne pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací, se na UMPRUM tvoří prakticky non-stop. Nervozita i pracovní tempo před obhajobami stoupají a studenti dokončují závěrečná klauzurní zadání. Jak se jim v letošním semestru dařilo, se můžete přesvědčit do 29. ledna na ARTSEMESTR zima 2019.

Přehlídka ARTSEMESTR by měla ukázat, jak se studenti UMPRUM  postupně zlepšují a připravují pro samostatnou dráhu designerů, architektů, grafiků, nebo výtvarníků. Dokládá, jak jsou schopni pojmout nejrůznější zadání, poradit si s technickou stránkou věci a spolupracovat se spolužáky nebo zadavatelem mimo školu. Veřejnosti se představí jak semestrální projekty, které studenti řeší v průběhu celého semestru, tak klauzurní práce, jež zpracovávají zcela samostatně v časově omezené době. Často se semestrální projekt s klauzurním zadáním prolíná a doplňuje.

V letošním semestru byly úkoly velmi různorodé a zasahovaly do rozmanitých oblastí. Zmínit můžeme projekt Ateliéru módní tvorby, který přichystal speciální kolekci pro výstavu Zika a Lída Arscher v UPM. Ateliér tvorby písma a typografie se zamýšlel nad vzhledem českých bankovek a navrhl vlastní série, Ateliér filmové a televizní grafiky zase navázal kreativní spolupráci s Pamětí národa. Nechybí ani realizace pro konkrétní zadavatele, Ateliér produktového designu řešil prvky pro privátní lázeň pro firmu Gessi, Ateliér designu interiéru a nábytku zase navrhoval exteriéry a interiéry pro zájezdní hostinec v Českém ráji. Ateliér designu oděvu a obuvi pokračuje ve své úspěšné spolupráci se společností Baťa a připravuje kolekci bot, ze kterých bude opět vybrán pár, který bude vyroben a prodáván po celém světě. V tomto roce se také poprvé představí práce nového Ateliéru fotografie II, který se zaměřuje na užitou fotografii. Studenti v letošním roce fotili přehlídku Designblok 2018 a zajistili podklady pro katalog Designguide. Mimo to pracovali na projektu studentského časopisu FEAT.

Práce všech ateliérů bude možné si prohlédnout v prostorách školy až do úterý 29. ledna. UMPRUM se na tento čas stane jednou velkou galerií, jednotlivé instalace budou umístěny v ateliérech, na chodbách a dalších prostorách budovy.

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I –  Náměstí v Jihlavě – Bez ohledu na stávající pozici obchodního domu navrhnout novou zástavbu, která bude definovat prostor celého náměstí. Model a koncept

Ateliér architektury II – Mocná místa – Návrh dvou nových architektonizovaných prostředí – jedno ve volné krajině, jedno v Praze. Návrh reálných míst (prostředí) pro propojení člověka s vesmírem, s podstatou světa, místo kde se odpovídá na základní otázky lidstva. Návrh místa motivujícího individuální i hromadnou transcendenci. / Bytový dům Plzeňská – Návrh bytového domu do reálného městského prostředí.

Ateliér architektury III – The Continuous and the Discrete – oddělenost a kontinuita v architektuře //  klauzura: Nové habitaty a nové krásy – projekt bydlení pro Tallinn

Ateliér architektury IV – 1. ročník: Koncept; konstrukce; dispozice; 2. – 3. ročník: Nájemní bydlení Bráník; 4 – 5. ročník Voda // klauzura: 1. ročník: Zásah do plánu města., ostatní: Maximum minimálních bytů na minimální parcele

Ateliér průmyslového designu – různá zadání, 1. ročník stylizace přírodniny // klauzura: téma Zbraň, 1. ročník: stylizace přírodniny

Ateliér designu nábytku a interiéru – 1. – 4. ročník: téma Spoj – inspirace definovaným truhlářským spojem a jeho inspirace zpracovaná do reálného produktu, 5. – 6. ročník – reálná soutěž na vypracování koncepce exteriérů a interiérů zájezdního hostince v Českém Ráji pro konkrétního investora // klauzura: Knihobudky pro město Mělník – vyhotovení návrhů pro konkrétních sedm lokalit definovaných městem
Ateliér produktového designu – Gessi – prvky pro privátní lázeň a koupelnu, 1. ročník: studie přírodnin
Ateliér sochařství – Sociální a environmentální ekologie – inspirace zkoumáním především sociálních, environmentálních a ekologických aspektů

Ateliér malby – volné zadání na téma Postmodernismus // klauzura: UDDER PRIZE – volně navazuje na semestrální téma postmoderny. Obrazy jsou dnes v komplikované situaci… . Možná už je na čase mluvit o nich spíše jako o objektech, rekontextualizovaných dílech v prostoru.
Ateliér intermediální konfrontace – klauzura: téma „1+1>2“ – Výsledný projekt současně působících složek je více silný, nežli souhrn účinků jednotlivých složek. Zkoumá snahu přizpůsobit se, ovlivnit, vytrvat, kooperovat

Ateliér fotografie I – volné zadání na téma výstavních instalací a jejich vazby na architekturu

Ateliér skla – dvě témata – Party a Zrcadlo, 1. ročník – návrh a realizace karaf ve spolupráci se sklárnou Rückl – Nižbor,

Ateliér keramiky a porcelánu – čtyři témata – Dům, Autoportrét, Zvíře a Mísa
Ateliér K.O.V. – Sociolog, umělec, designer a vizionář Dominique Imbert založil firmu FOCUS, která již 50 let produkuje originální krby. Úkol byl navrhnout krbové náčiní a koš na dřevo // klauzura: Lampa – stolní, stojící, nástěnná.

Ateliér módní tvorby – Projekt “Try Your Hand 2019“ – práce s originálními látkami firmy Ascher London Ltd.. Studenti vytvořili speciální kolekci pro výstavu Zika a Lída Ascher v UPM. Z původních látek a šátků v kombinaci s moderními materiály a technologiemi vznikly unikátní modely, které představují historii v novém kontextu z pohledu dnešní mladé generace.

Ateliér designu oděvu a obuvi – spolupráce s firmou BATA – boty na zadané téma // klauzura: Ethical Message – projekt zaměřený na udržitelnost v módním a textilním průmyslu, na zero waste, recyklaci, spolupráce se společností Sue Ryder.

Ateliér textilní tvorby – Zpomal – textilní kolekce využívající skleněné perličky firmy Preciosa a nejrůznější formy aplikace a propojení řemeslné práce s novými technologiemi
Ateliér Ilustrace a grafiky – Ilustrované, sešitové vydání Hobita (19 kapitol a 19 ilustrátorů) Jak se dá naložit s literární klasikou? // klauzura: Vytvoř svého hrdinu a představ ho v libovolném médiu (loutkové divadlo, komiks, objekt, hra…)
Ateliér tvorby písma a typografie – Nová emise českých bankovek // klauzura: Mezinárodní měnový symbol Koruny české

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – Autorská abeceda – projekt vedený Markem Pistorou, který se zaměřil na vývoj autorské abecedy se zaměřením na téma „Slabikář“. Slabikář je celoroční úkol a abeceda je startem tohoto zadání // klauzura: Specimen – představení abecedy jako celku.

Ateliér filmové a televizní grafiky – zpracování audio záznamu v rámci akce Paměť národa – ilustrace/komiks na vybraný audio záznam a vytvoření sborníku // klauzura: natočení krátkého filmu z Paměti národa krátká osobní animovaná, 1. ročník – vizitka

Ateliér grafický design a nová média –Vzdělávání v oblasti grafického designu a možné nové struktury našeho ateliéru OSTROV POKLADŮ a dále pak téma Pracuj jako mistr (otázky redesignu, autorství, postprodukce atd.).// klauzura: Záznam z konference na výše uvedená témata.
Ateliér fotografie II – fotodokumentace každoroční přehlídky designu Designblok a vytvoření podkladů pro katalog Designguide, zároveň pracovali na projektu studentského časopisu s názvem FEAT. // klauzura: volný soubor, ve kterém studenti pracují s různými tématy napříč fotografií a videem

Comments

comments

Vyhledat