Dvě významné sbírky v GHMP

Max Bill, Světlé jádro, 1972/1973, olej, plátno, 62 × 62 cm
Max Bill, Heller Kern / Bright Nucleus, 1972/1973, oil on canvas, 62 × 62 cm    Foto © Galerie hlavního města Prahy
Max Bill, Světlé jádro, 1972/1973, olej, plátno, 62 × 62 cm Max Bill, Heller Kern / Bright Nucleus, 1972/1973, oil on canvas, 62 × 62 cm Foto © Galerie hlavního města Prahy

TRANSFORMACE GEOMETRIE. SBÍRKA SIEGFRIED GRAUWINKEL, BERLÍN SBÍRKA MIROSLAV VELFL, PRAHA

28. 11. 2018 – 31. 3. 2019
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 1, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin

Kurátorky výstavy: Ljuba Beránková, Hana Larvová

die kunst kann das denken vermitteln in einer weise, dass der gedanke direkt wahrnehmbareinformation ist…

umění může zprostředkovat myšlení tím způsobem, že myšlenka je přímo vnímatelná zřetelná

informace…

max bill

Transformace geometrie je výstava systematických tendencí v současném umění, která představujena profilu dvou významných soukromých sbírek – Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín a Sbírka Miroslav Velfl, Praha – mimořádná díla významných českých i zahraničních umělců, jež vycházejíz reduktivních geometrických, respektive strukturálních konceptů. Poprvé v tomto rozsahu takzprostředkovává divákům vzájemný dialog dvou sběratelských strategií v rámci téhož tématu.

Reduktivní tendence, které vedou krealizaci jednoduchých geometrických systémů a strukturv obrazech, objektech, kresbách a grafikách vzbuzují převážně dojem neosobního uměleckého přístupu. Ve skutečnosti jsou tyto výtvarné formy výsledkem soustředěného uvažování jejich tvůrců. Umělecká tvorba reduktivních tendencí plyne především z rozvíjení dynamiky, která se prezentuje jako fyzikální jev pohybem prostoru a vibrací barvy. Racionální a strukturální strategie lze chápat také jako vztahy na různých strukturálních úrovních. Skrze proměny a organizaci energie tohoto uměleckého projevu se vnímání a chápání koncentrují do povědomí.

Díky promyšlené strategii obou sběratelů, kteří vytvořili reprezentativní kolekce současnéhogeometricko-konkrétního umění, je nyní možné v rámci projektu Transformace geometrie představitjedny z nejvýraznějších představitelů těchto tendencí. Na výstavě jsou zastoupeni obrazy, plastikami,objekty a kresbami Horst Bartnig, Max Bill, Max Cole, Piero Dorazio, Rita Ernst, Günther Förg, GünterFruhtrunk, Johannes Gecceli, Camille Graeser, Milan Grygar, Kuno Gonschior, Marcia Hafif, CallumInnes, Imi Knoebel, Radek Kratina, Jan Kubíček, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin,Manfred Mohr, François Morellet, Jan van Munster, Zdeněk Sýkora, Günther Uecker, Karel Valenta,Victor Vasarely a řada dalších umělců, představených svou grafickou tvorbou.

Historická souvislost zvoleného tématu výstavy, která odkazuje k tradici předválečné estetiky výmarského Bauhausu, skupin De Stijl, Cercle et carré a Abstraction-Création a k průkopníkovi konkrétního umění Theo van Doesburgovi, zprostředkuje výběr grafických prací z portfolií obou sbírekv úvodní chodbě expozice. Jedním z nich je grafická „mapa“ Exacta, obsahující práce 27 umělců napříč generacemi, jako jsou legendární protagonisté Henryk Stażewski, Victor Vasarely a Max Bill až po představitele mladší generace Jeffreyho Steela a dalších tvůrců. Speciální oddíl úvodní části jevěnován dvěma českým umělcům: Jiřímu Kolářovi, a to souboru 30 básní evidentní poezie – Gersaintův vývěsní štít, 1959–1961 (vydáno 1966), a Josefu Hiršalovi a jeho prvnímu pokusuo zkoumání tzv. umělé poezie JOB-BOJ z roku 1962 (vydáno 1968), který lze považovat za důležitý iniciační zdroj estetiky konkrétního umění.

Günter Fruhtrunk, Šedá-černá-žlutá, 1970, olej, plátno, 81 × 80 cm
Günter Fruhtrunk, Grau-Schwarz-Gelb / Grey-Black-Yellow, 1970, oil on canvas, 81 × 80 cm Foto © Galerie hlavního města Prahy

Prostorová dispozice výstavních sálů galerie umožňuje vytvoření čtyř centrálních souborů uměleckých děl, vždy s určujícím konceptem. První sál je zaměřený na matematické racionalizace estetických projektů, které prezentují svými díly Zdeněk Sýkora, Manfred Mohr, Kenneth Martin, Horst Bartnig, Rita Ernst a Jan Kubíček. V druhém sále nás seznamují se svými strukturálními estetickými strategiemi Günter Fruhtrunk, Camille Graeser, Aurelie Nemours, Max Cole, Frank Badur, AlfredHückler a Renaud Jacquier Stajnowicz. Tematizace barvy v malbě a fundamentální malba jsou tématem třetího sálu, kde svá díla vystavují Johannes Gecceli, Marcia Hafif, Callum Innes, Rolf Rose,Kuno Gonschior a Kenneth Noland. Čtvrtý sál představuje postupnou proměnu racionální obrazové metody ke konceptuální poloze, jak ji sledují ve svých pracích umělci François Morellet, Milan Grygar, František Kyncl, Imi Knoebel, Günther Förg a Heimo Zobernig. Komorní prostory postranních kabinetů umožňuji vystavit díla, která vyžaduji speciální architektonické řešení vzhledem k jejich povaze. Jsouto především objekty Karla Malicha, Radoslava Kratiny, Karla Valenty, Jan van Munstera a Manfreda Mohra.

Günther Uecker, Pole 05, 2005, dřevo, hřebíky, barva, 40 × 30 cm
Günther Uecker, Pole 05, 2005, wood, nails, paint, 40 × 30 cm Foto © Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy, která se systematicky zabývá prezentací významných témat z oblasti německého výtvarného umění, v minulosti uspořádala řadu zdařilých projektů propojujících českýa německý umělecký prostor. Tato výstava na tyto snahy navazuje. Je zároveň jedinečnou příležitostí seznámit českou veřejnost v rámci jednoho společného projektu s mimořádnými uměleckými díly ze dvou různých sbírek, které prostřednictvím prací významných osobností reflektují nejrozmanitější aspekty abstraktního, převážně geometricko-konstruktivního umění v jeho různých transformacích.

François Morellet, 40 000 čtverců, 1971, album osmi serigrafií, papír, 80 × 80 cm
François Morellet, 40,000 Squares, 1971, album of eight serigraph prints on paper, 80 × 80 cm Foto © Galerie hlavního města Prahy

 

Kurátorky výstavy: Ljuba Beránková, Hana Larvová

Architekt: Jan Smejkal
Grafické řešení: Petr Babák

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Artikl, EXPRES.FM, Flash Art,protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Zdeněk Sýkora, 3. fáze, 1997, serigrafie, 70 × 70 cm
Zdeněk Sýkora, 3rd Phase, 1997, screen printing, 70 × 70 cm Foto © Galerie hlavního města Prahy

 

Doprovodný program k výstavě

Komentovaná prohlídka s kurátorkami výstavy Ljubou Beránkovou a Hanou Larvovou

13. 12. 2018, 18:00 5. 2. 2019, 18:00

Sobotní výtvarné workshopy

so 15. 12. 2018, 13:00–18:00, Možnosti geometrie, Městská knihovna, 2. patroso 9. 3. 2019, 13:00–18:00, Obraz a písmo, Městská knihovna, 2. patro

Během programů se zaměříme na zprostředkování podstaty geometrické abstrakce. Zábavnou formou využijeme rozměrnou prostorovou stavebnici, vytvořenou z vybraných geometrických tvarů. Pro tvorbuvelkoformátových kompozic zde budou k dispozici i 2D geometrické tvary nejrůznějších barev a velikostí. Použijeme i časovou linku, ukazující vývoj a možnosti transformace geometrie. V rámci některých workshopů se dotkneme i experimentální poezie a lettrismu. Budeme se inspirovat vizuální poezií Jiřího Koláře – především jeho podnětným souborem Gersaintův vývěsní štít, v němž pomocí zajímavých kompozic a konstelací písma vystihl rukopisy, styly a přístupy známých umělců (malířů, sochařů, hudebníků a spisovatelů). Zdrojem inspirace budou i konkrétní básně ze sbírky JOB-BOJJosefa Hiršala a Bohumily Grögerové. Budeme tvořit i velkoformátové lettristické kompozice pomocí šablon písmen a jejich fragmentů, jejichž východiskem bude např. tvorba Heinze Gappmayera. Dále se zaměříme na samotný fenomén sběratelství a na možnosti lidské mysli interpretovat realitu. Z drobných reprodukcí děl budeme sestavovat sbírky. Účastníci si na základě vlastní představyo umění stanoví kritéria výběru. Klíčem se stanou pojmy jako rovina, průnik, vertikála, horizontála, křivka, parabola, plocha, prostor, barva či kontrast. Do připravených xerokopií nejrůznějších interiérů budeme zasazovat jednotlivá díla sbírky tak, aby interagovala s okolním prostorem i mezi sebou a vytvořila tak nový autorský celek.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

pá 14. 12. 2018, 15:00–18:00, Principy geometrie v objektu I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 16. 12. 2018, 15:00–18:00, Principy geometrie v objektu II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 11. 1. 2019, 15:00–18:00, Barva a výtvarné kompozice I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 13. 1. 2019, 15:00–18:00, Barva a výtvarné kompozice II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Interaktivní workshopy budou reflektovat díla významných českých i zahraničních umělců, kteří reprezentují geometrické a konstruktivistické umění. Budeme se zabývat matematickou racionalizací, strukturálními formami a vztahy nebo vzájemným působením barev. Během první série výtvarných dílen se zaměříme na tvořivé proměny materiálu. V rámci tvarových experimentů se budeme pohybovat od reliéfních plastik až k transformaci do prostorových objektů. V následující druhé sérii workshopů se budeme soustředit na jednoduché geometrické systémy, barevné kontrasty, harmoniinebo na minimalismus v obraze. Podkladem pro akrylovou malbu budou čtvercové formáty, které sepro účastníky stanou také prostorem mezi malbou a objektem.

 

katalog výstavy, foto GHMP

 

Comments

comments

Vyhledat