Festival Drama Queer prináša horúce témy do online priestoru

Negative EGOtrip
Negative EGOtrip

Česko-slovenské talenty a to najlepšie z činohry a pohybového divadla – Festival Drama Queer tento rok prezentuje odvážny program. Od 24. – 30. októbra sa uskutoční sedem divadelných predstavení vo formáte online streamu.

Drama Queer sa od roku 2012 usiluje o posúvanie hraníc na medzinárodnej divadelnej scéne s fokusom najmä na témy spojené s LGBTQ+ komunitou a sociálnou spravodlivosťou. Ročník 2020 sa opiera o tému Loading Love a rovnomennú výstavu, ktorá bude prebiehať od 10. septembra do 15. októbra v Novej Cvernovke. Loading Love rozpráva o dejinách, o ktorých učebnice mlčia. “Našim cieľom je ukázať vývoj teplej histórie za posledných 100 rokov na Slovensku, v Česku a v Maďarsku a odhaliť všetky farby, ktoré v sebe história skrýva,” hovorí riaditeľ festivalu Drama Queer a predseda občianskeho združenia Nomantinels, Róbert Pakan.


Inakosť ako tvorivý princíp

Drama Queer 2020 otvorí kolektív pre súčasné performatívne umenie D’EPOG so site-specific predstavením. V ten istý večer festival uvedie predstavenie DOM v réžii Mariana Amslera. Tabuizovaná téma sexuality a nástup fašizmu v Španielsku tridsiatych rokov – kam až môže viesť bigotné dodržiavania tradícií? Nový text autorky Anny Saavedra, vznikol na motívy Lorcovej drámy Dom Bernardy Alby (1936). Témou materializácie zla sa bude zaoberať aj performatívna analýzou a divadelná esej negatív_eGOtrip.

Žánrovo rôznorodý prístup sa v programe objavuje niekoľkokrát. ”Téma inakosti je v týchto dielach často prítomná nielen po obsahovej, ale aj po formálnej stránke, ktorá prekračuje všeobecne zaužívané žánrové pravidlá,” hovorí dramaturg festivalu Martin Hodoň. Predstavenie Apokabaret, ktoré v réžii divadla Uhol_92 v tejto forme pripomína súčasné ekologické hrozby. ”Klimatická kríza a vyhorenie ohrozujú každého rovnako, bez ohľadu na vek, pôvod či sexuálnu orientáciu.”
Dramatické konštelácie štyroch postáv o láske, bolesti, závislosti a nádeji – téme “záchrany planéty a seba samých” sa venuje aj nová pohybovo činoherná inscenácia (bez)mocný Divadla DPM v réžii Mariána Amslera.

Introspektívne témy predstaví Divadlo Letí. Autor a režisér Daniel Špinar so svojim pôvodným textom HOMO40 prichádza so satirickou spoveďou zo života pražskej LGBT komunity.

Chlapci plačú, dievčatá majú radi modrú: To najlepšie zo súčasného pohybového divadla

Okrem činohry Drama Queer už tradične prináša aj prierez tým najlepším čo sa urodilo na scéne pohybového divadla. Túto časť programu uvedie tanečný duet Apendix, ktorý na pôdoryse Borgesových textov skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti.

“Byť či nebyť umelcom?” – to je otázka, ktorú si v pohybovo-vizuálnej inscenácii Masterpiece kladie Sláva Daubnerová. Je o vnútornom nepokoji, ktorý vedie človeka k objavovaniu. Izolácia, tvorivý proces, pochybnosti, spracovanie (ne)úspechu – kolobeh, v ktorom sa umelci pohybujú pri tvorbe nového diela.

Pražské duo Tereza Ondrová a Peter Šavel pozvú divákov do imaginatívneho sveta, ktorý búra gendrové normy. “Gender je oveľa viac ako biologický fenomén – je to sociálny fenomén.” Ich sugestívna pohybová performance Boys Who Like To Play With Dolls skúma sociálne konštrukty prostredníctvom stretu dvoch významných tvorcov pražskej scény.“ Ružová nie je len pre dievčatá a chlapci občas plačú,“ dodávajú dramaturgovia festivalu.

Program
24/10 D’EPOG – (Otevření festivalu)

24/10 Divadlo Andreja Bagara – DOM

25/10 Drama Queer: Martin Hodoň – ↑&X / Apendix

25/10 DPM – (bez)mocní

26/10 Uhol_92: Apokabaret

27/10 Hodoň a kol. – Negatív_eGOtrip

28/10 Tereza Ondrová x Peter Šavel – Boys Who Like To Play With Dolls

29/10 Divadlo LETÍ – HOMO40

30/10 Sláva Daubnerová – Masterpiece

25/10 Diskusia: Byť queer na sociálnych sieťach

 

Facebook

Instagram

Comments

comments

Vyhledat