Friend of a Friend Prague 2019: Přehlídka mezinárodních galerií současného umění

FOAF, galerie Berlínskej Model.
FOAF, galerie Berlínskej Model.

Friend of a Friend Prague (FOAF) je mezinárodní platforma pro prezentaci současného umění, která byla původně iniciována galeristy v polské Varšavě a je založena na galerijní spolupráci. FOAF pořádá stejnojmennou událost ve Varšavě a Berlíně, kdy zapojené galerie sdílí své výstavní prostory se zahraničními hosty a galeriemi. V roce 2019 se k projektu FOAF poprvé připojují pražské privátní a nekomerční galerie. Česká událost je zaštítěna Aliancí galerií současného umění a ve spolupráci více než dvou desítek zahraničních a domácích galerií představí výstavy a doprovodný program v řadě pražských kulturních institucích.

„FOAF Prague 2019 chce posílit povědomí o aktuálním stavu a rozvoji pražské galerijní scény v evropském kontextu,” uvádí galeristka Lucie Drdová, předsedkyně spolku Aliance galerií současného umění.

FOAF, galerie Berlínskej Model, hostující galerie Tobias Naehring z Lipska, umělkyně Nadira Husain.

FOAF Prague 2019 proběhne v devíti pražských galeriích současného umění. Výstavy a veřejné programy významných českých a zahraničních umělců, které budou zahájeny v rámci třídenního komplexního programu na přelomu srpna a září 2019, jsou připravovány ve spolupráci s mezinárodními galerijními partnery. V rámci FOAF Prague 2019 se představí 34 umělců a umělkyň z Belgie, Česka, Francie, Japonska, Kosova, Maďarska, Německa, Polska, Ruska, Řecka, Slovenska, Spojeného Království, Ukrajiny a USA, mezi nimi například Hynek Alt, John Baldessari, Karolina Bielawska, NadiraHusain, ZhannaKadyrova, Martin Kohout, Gizela Mickiewicz a Jaro Varga.

„Výsledkem spolupráce několika výstavních prostorů je program, jehožcílem je také posílení povědomí široké i odborné veřejnosti o činnosti českých soukromých galerii a jejich významu v oblasti podpory současného umění,” dodává Drdová.

Prvního ročníku události FOAF Prague 2019 se zúčastní pražské galerie Berlinskej Model, Centrum pro současné umění Praha,

Lucie Drdova Gallery, huntkastner, lítost, Polansky, stone projects, SVIT a ZAHORIAN & VAN ESPEN, které budou hostit zahraniční galerie Damien and The Love Guru (BE), FUTURE GALLERY (DE/MX), FlatTime House (UK), Galeria Stereo (PL), Galerie TobiasNaehring (DE), Galleria Continua (I/PRC/F/CU), Ivan Gallery (RO), LambdaLambdaLambda (KO), WaldburgerWouters (BE/CH), WellcomeCollection (UK), Wschód (PL) a XYZ collective (JP).

„Kromě prohloubenímezinárodní spolupráce galerijních scén zúčastněných měst považujeme za nezbytné upozornit zahraniční kolegy na naše galerijní prostředí. V České republice vzniklo v posledních dvou dekádách kvalitní a profesionální zázemí pro umělecký trh a prezentovaní současného českého a zahraničního umění.“říká Drdová.

FOAF Prague 2019 klade důraz na galerijní spolupráci, propojení české a zahraniční výtvarné scény současného umění a její prezentace široké i odborné veřejnosti. Cílem FOAF Prague 2019 je navázat nové kontakty a sítě v rámci umělecké scény a umožnit místním divákům komunikovat s díly mezinárodních umělců, jejichž práce často dosud nebyly v České republice vystaveny.

V rámci třídenní přehlídky budou v jednotlivých galeriích uvedeny výstavy, které budou doprovozeny o veřejný program, během něhož proběhne v pátek 30. srpna v galerii Polansky performance francouzské umělkyně Julie Béna, následovat budou komentované prohlídky výstav, které se uskuteční v sobotu 31. srpna. Sobotní program zakončí přednáška britského kurátora George Vasey, která se uskuteční v Centru pro současné umění Praha.

Vernisáže výstav proběhnou ve všech zúčastněných galeriích v pátek 30. srpna. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavy také v neděli 1. září, kdy bývá většina galerií uzavřená.

Tento projekt vznikl s laskavou podporou: J&T Banka, MamaShelter a Magistrát hlavního města Prahy.

Friendof a Friend Prague 2019

Umělci:

Hynek Alt, AthanasiosArgianas, Zbyněk Baladrán, John Baldessari, Ondřej Basjuk, Karolina Bielawska, Nigin Beck, Julie Béna, KévinBray, Jakub Choma, Mark Dion, Filip Dvořák, Michaele Gabriele, Julius Heinemann, Klara Hobza, NanamiHori, NadiraHusain, BotondKeresztesi, ZhannaKadyrova, Martin Kohout, John Latham, Margarita Maximova, Gizela Mickiewicz, Mikołaj Moskal, Wolfgang Matuschek, Alice Nikitinová, Sharon Van Overmeiren, Jaroslav Panuška, KatarzinaPrzezwanska, Rachel Reupke, Timo Seber, Jaro Varga, Julius Werner a DardanZhegrova

Místa konání:

Berlinskej model

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

Centrum pro současné umění Praha

Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00, Holešovice – Praha 7

huntkastner

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha3

lítost

Vlkova 821/23, 130 00, Žižkov – Praha3

Lucie Drdova Gallery

Křížkovského 1288/10, 130 00, Žižkov – Praha3

Polansky

Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7

stone projects

Šimáčkova 911/24, 170 00, Holešovice – Praha 7

SVIT

Blanická 845/9, 120 00, Vinohrady – Praha2

ZAHORIAN & VAN ESPEN

Šmeralova 137/3, 170 00, Holešovice – Praha 7

Termín: 30. 8. – 1. 9. 2019

Vernisáže: 30. 8. 2019, od 16:00 do 21:00 (kromě CSU Praha)

Performance: 30. 8. 2019 od 21:00, Polansky, Veletržní 45, 170 00, Praha 7

Otevírací doba galerií: od 31.8. 2019 do 1.9. 2019, od 12:00 do 18:00 (kromě CSU Praha)

Komentované prohlídky: 31.8. 2019, od 12:00 do 17:30 (kromě CSU Praha a galerie SVIT)

Přednáška: 31. 8. 2019, od 18:00, Centrum pros současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00, Holešovice – Praha 7

Vstup: volný

Web: http://www.foaf.cz

Facebook: @foafprague

Instagram: @foafprague

Comments

comments

Vyhledat