Fotografka Kateřina Sýsová vystaví v galerii Teleport svou Kukbuk

Foto Kateřina Sýsová
Foto Kateřina Sýsová

V pražské fotografické galerii Teleport bude v úterý 13. června slavnostně zahájena výstava Kukbuk česko-německé fotografky Kateřiny Sýsové. Ve svých inscenovaných fotografiích vtipně provede návštěvníky českou jídelní kulturou. 

Kuře na paprice, jablka v županu, utopenci. Jídla, která najdete v tradičních kuchařkách nebo českých hospodách jsou námětem souboru Kukbuk Kateřiny Sýsové. Expresivně vystavěné scény formou vizuálního vtipu pátrají po zvycích a konvencích spojených s českým stolováním. 

Foto Kateřina Sýsová

Kateřina Sýsová své fotografie koncipuje jako otevřená díla, která je možné číst ve více rovinách. Prvotně jako obrazový vtip nebo obrazový rébus. Vizuální žert si však v druhé rovině klade širší otázky týkající se vlivu minulosti na současnost, vztahu obrazu a slova nebo potěšení z pohledu a s tím spojenou problematikou genderu. Retro estetika v jejím pohledu není retrem skutečným. Neodkazuje k minulosti jako takové. Mísí současné a minulé prvky a naráží tak na kolektivní vzpomínku, která může formovat přemýšlení celého národa. Vždy si klade otázku, proč snímaný obraz vytváří. Důležité je, aby nesloužil jenom k nějakému vizuálnímu potěšení, ale také říkal něco obecného. 

Výstavu opět kurátoruje fotografka a vysokoškolská pedagožka Štěpánka Stein. „Kateřina Sýsová patří k zajímavým současným autorkám – pohybuje se na hranici módní fotografie, zároveň do své tvorby propisuje svůj akademický background. Téma výstavy Kukbuk je tak něčím současné, něčím klasické. Ukazuje v podstatě tradiční téma, zasazuje ho ale do nových kontextů,“ říká o autorce a výstavě Štěpánka Stein. 

Kateřina Sýsová je česko-německá fotografka a kurátorka. Vystudovala žurnalistiku na FSV UK, fotografii na ITF a teorii a dějiny umění na UMPRUM. Stěžejním předmětem její tvorby je právě inscenovaná fotografie, ve které cíleně pracuje s fotografickým vtipem a kýčem. Podílela na knihách Aby po nás něco zůstalo: Příběhy novodobých zámeckých pánů a Rozhovory na hraně zítřka. Fotograficky ilustrovala básnickou sbírku Zastaveni. Byla oceněna Asociací profesionálních fotografů v kategorii Osobnost mladé české fotografie do 30 let za rok 2020. 

Výstava buude k vidění až do 8. září 2023. Výstavu slavnostně zahájí kostýmní výtvarnice Simona Rybáková a divadelní režisér a člen skupiny SKUTR Martin Kukučka.

Foto Kateřina Sýsová

Comments

comments

Vyhledat