Galerie hlavního města Prahy obnovuje činnost své internetové galerie Projektor

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu GHMP
VÝSTAVA ILUZE MALBY
Zahájení: 26. dubna 2018
www.projektor.ghmp.cz
Kurátorka: Jitka Hlaváčková

Galerie hlavního města Prahy se po delší době rozhodla obnovit činnost své internetové galerie Projektor. Ta nabízí paralelně k expozicím ve svých výstavních sálech další možnost pro prezentaci děl na bázi pohyblivého obrazu. Galerie Projektor představuje pilotní projekt GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby.  

Formou tematických výstavních projektů zde budeme představovat díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu společně s kurátorskými komentáři, profily autorů, rozhovory a dalšími textovými i obrazovými dokumenty, zasazujícími vystavené dílo do širšího kontextu. Důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené dynamické formy, umožňující – na rozdíl od fyzické výstavy v reálném prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase a ve virtuálním prostoru.

K dalším funkcím této platformy patří archivace, kritická reflexe a také zkoumání možností, jak zpřístupnit umělecká díla experimentální povahy co nejširšímu publiku.

První výstava, která se v nově upraveném prostředí online galerie Projektor představí, nese název Iluze malby. Zabývá se různými aspekty iluze jakožto jednoho ze základních parametrů malby v kontextu pohyblivého obrazu. Ve videích Jiřího Černického, Elen Řádové, Michala Pěchoučka, Jana Šerýcha, Anny Balážové, Miroslavy Večeřové a Pavla Příkaského představí různé metody práce s barvou či světlem a současně možnosti jejich rozšíření o pohybový a časový rozměr.

Iluzi v našem kontextu chápeme na více rovinách. Ve svém primárním významu bývá pojem iluze vnímán ve smyslu vizuálního klamu – imitace reality, a jako takový je nedílně spjat s dějinami malířství. Iluzi malby ve filmu či videu navíc interpretujeme jako schopnost jiného média rozšířit či nahradit tradiční estetické kvality malby. Cílem videa jakožto média může být snaha abstrahovat obraz reality podobně, jako to dělá právě malířský obraz.

Další úrovní iluze je pak představa, že pro současného umělce-malíře je malba daností. Je to přitom právě naopak: vizuální myšlenku lze vyjádřit v jakémkoliv médiu – a existuje řada cest, jak může bytostný malíř aplikovat své médium jak v prostoru, tak v čase. Malba přitom dokáže migrovat do objektů a performativních akcí, nebo se stávat námětem příběhů a nepředmětných konceptuálních situací.

Comments

comments

Vyhledat