Tip na výstavu: Trafo Gallery: Marek Škubal – Nelidské

foto: pořadatel
foto: pořadatel

Marek Škubal

Nelidské / Inhuman

11. května – 17. června 2018

Vernisáž 10. května od 19.00

Kurátorka: Eva Bendová

Kde jsou hranice současného ideálu krásy? Co když pohlédneme na opačnou stranu spektra mimo mainstreamové chápání ovlivněné masovou produkcí a médii? Na první pohled proti obvyklé představě deformovaná, zraňovaná nebo vědomě zraněná tvář vede za hranice obecného chápání lidskosti. Jde ale o vnímání a priori, co když se za takovým projevem skrývají silné postoje, individuální a nekompromisní projev, který vytyčuje vlastní hranice, obsahové i vizuální?

Marek Škubal (*1986), absolvent pražské AVU, hledá systematicky a dlouhodobě odpověď na výše uvedené otázky, jejichž zárodky najdeme hluboko v kulturních dějinách. Opakujícím se způsobem se vynořují a mizí v projevech společnosti i umění. V současné době však představující významný myšlenkový proud a projev propojený s ritualizovaným chováním, hudbou, literaturou. 

Marek Škubal ve své monografické výstavě spojuje v dokonalé formě dva soubory a zároveň dva umělecké přístupy.

Nefertiti now –  cyklus pěti portrétních bust je sochařským ztvárněním principu. Název odkazuje k ikonické polychromované bustě egyptské královny Nefertiti, která od starověku platila za ideál ženské krásy. Zobrazené osobnosti se však  konvenčnímu estetickému kánonu vymykají, nabourávají jej, či zcela převracejí. Podle vlastních slov si autor vybírá umělkyně rozdílných žánrů, “osobnosti natolik silné lidsky, umělecky i vizuálně, že vlastní kánon vytvářejí“. Jedná se o portréty hudebnic Anny Varney (Sopor Aeternus and the Ensemble of shadows), ¥o-Landi Vi$$er (Die Antwoord), Araney Peel (Grausame Töchter), modelky Melanie Gaydos a bodyartové umělkyně Marii Jose Christerny, známé jako Vampire woman. Marek Škubal záměrně přichází se způsobem vyjádření, který odkazuje ke klasickým dílům minulosti. To může být na jednu stranu chápáno jako určitý kontrast k extrémní vizualitě zobrazených, na straně druhé je ale posouvá do nadčasové roviny a posiluje jejich status kanonického idolu.

Bůh odporných věcí – Soubor 65 scratchboardových skalpelem rytých kreseb je vyvrcholením jeho doktorandského působení na AVU v ateliéru Jiřího Petrboka. Šedesát pět různých podob jediného jsoucna, symbolického Boha, který je schopen absorbovat polarity a sjednocovat je. Otázky zla a dobra, krásy a ošklivosti zde již nerozhodují. Bůh není bytostí, spojuje protiklady a přetváří je v jinou jednotu. Rodí se ze tmy, kterou stále požírá a roste z ní. Tma je jeho podstatou, nedílnou součástí i stavbou těla. Cyklus vycházející z geneze předchozí autorovy tvorby a zkušenosti s východní filozofií, má spirituální charakter jak ve svém obsahu, tak v procesu svého vzniku. Nezpůsobuje rozklad ale věčný růst.

Na první pohled možná nelidskost, podmíněná polemikou mezi mainstreamovou a jí odlišnou formou, se stává bytostně lidskou v síle své metamorfózy, přerodu v jinou entitu, již ne pozemské bytosti.

K výstavě vychází ve spolupráci se studiem Marvil dvojjazyčná publikace, která bude pokřtěna na vernisáži.

 

Doprovodný program:

Komentované prohlídky výstavy za účasti autora a kurátorky 24. května, 7. června od 17.00

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat