Galerie Vltavská – Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská?

Foto (c) GHMP Libor Galia
Foto (c) GHMP Libor Galia

V Galerii Vltavská, která je provozována programem Umění pro město, probíhá poslední výstava. Autorky Eva Truncová a Monika Přikrylová zde uvedou instalaci Co bude, Vltavská?, která se – stejně jako předchozí zdejší výstavy – vztahuje k místu Vltavské, ale kriticky nahlíží i na její budoucnost a problematiku ochrany poválečné architektury.

Eva Truncová a Monika Přikrylová se skrze svou intervenci vypořádávají se změnami na území Vltavské s cílem poukázat na způsob, jakým se u nás chováme k poválečné architektuře. Navzdory pozitivnímu hodnocení odborné veřejnosti, která argumentuje architektonickými kvalitami těchto budov ve snaze předejít jejich bourání, demolice cenných stavebních památek nadále pokračuje. Podobný osud čeká i stanici metra Vltavská, která částečně zanikne kvůli urbanistickému řešení nové pražské filharmonie.

Ve svém spekulativním návrhu revitalizace této stanice a jejího okolí autorky přebírají a imitují rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh perspektivou současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Bez ambicí hodnotit plánovaný záměr tak chtějí poukázat na problematiku ochrany a kvality poválečných staveb.

Dočasný projekt Galerie Vltavská vznikl jako spolupráce Dopravního podniku hlavního města Prahy a programu Umění pro město, spadajícího pod Galerii hlavního města Prahy. Tato galerie pod širým nebem od svého vzniku v roce 2020 poskytla prostor pro devět výstav multižánrových českých umělců a umělkyň. V průběhu let byla k vidění například výstava fotek, instalace, která nás naváděla k procházkám po okolí, výstava sloganů, kartografické grafiky a další intervence. Svými projekty umělci a umělkyně reagovali buď přímo na stanici metra, na řeku Vltavu či na oblast Holešovic.

Fungování Galerie Vltavská shrnuje Anna Švarc, architektka pražského metra, následovně: „Přesto, že za dobu fungování Galerie Vltavská (cca 3 roky) prostor již dobře známe, jsou některé projekty – s odstupem času – téměř překvapivé. Jejich obsah se nemění, mění se ale jejich kontext. Vltavská je stále Vltavskou, ale výrazně se posunul způsob, jak se na ni nahlíží, jak nabitá je potenciálem transformace, jak se změnil její kulturní náboj, což bylo cílem samotné galerie. Autorky zde trefně podtrhují novost původního záměru v kontrastu s alternativní vizí budoucnosti a nabízí memento, ve kterém je zřejmé, jak nám nepozorovaně vyrostly děti, stromy, Vltavská a ideály. Setkání dob je i hezkou paralelou, jak vstupují projekty současného umění GHMP do původní architektury metra. Díky za to.“

A proč je tato výstava poslední ze série? Projekt byl od začátku koncipován jako dočasný, a nyní, když je rozhodnuto, že v dohledné době se budou zdi výstavního prostoru bourat, nadešel čas, aby galerie uvedla poslední výstavu. Všechny změny jsou spojeny s plošnou transformací tohoto území – od nové čtvrti v Holešovicích-Bubnech po Vltavskou, kde vznikne kromě nové pražské filharmonie i nový dopravní uzel.

Foto (c) GHMP Libor Galia

„Galerie Vltavská je pro nás srdcovým projektem, protože je spojen s úplnými začátky programu Umění pro město i se začátky spolupráce GHMP a Dopravního podniku. Výstavou Co bude, Vltavská? se s Vltavskou loučíme a symbolicky ji předáváme k jejímu dalšímu rozvoji. Za tři roky se nám podařilo prostor obohatit o několik uměleckých intervencí a částečně tak proměnit jeho účel. Snad si uchová svůj ráz a bude dál sloužit i jako místo pro umění,“ uzavírá vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová.

Další informace najdete na www.ghmp.cz, www.forum.umenipromesto.euwww.facebook.com/umenipromesto a www.instagram.com/umenipromesto

 

Galerie Vltavská – Kaskády u metra Vltavská, Praha

24. 11. 2023 – 1. 3. 2024

Vernisáž: 23. 11. 2023 v 17 h 

Comments

comments

Vyhledat