GHMP nabízí cyklus přednášek o umění

Přednáškový cyklus je zaměřen na současný trend v oblasti dějin umění, který pod označeními „globální dějiny umění“ a „world art studies“ akcentuje transnacionální perspektivu. 
Renomovaní zahraniční historici budou přednášet v angličtině se zajištěným tlumočením.
Jednotlivé přednášky pak najdete na webu:

Comments

comments

Vyhledat