GHMP: online diskuse Realismus včera a zítra

objekt z výstavy Pojď blíž v rámci Bienále současného umění Praha Ve věci umění / Matter of Art, Městská knihovna v Praze 2020, foto Tomáš Souček
objekt z výstavy Pojď blíž v rámci Bienále současného umění Praha Ve věci umění / Matter of Art, Městská knihovna v Praze 2020, foto Tomáš Souček

Během večera budete  s několika autory a autorkami mluvit a zamýšlet se nad hypotézou o souvislostech užití a aktuálních funkcích realismu v umění. Bude položena otázka, v jakých souvislostech diskutující vnímají konkrétní umělecké postupy zastoupené na výstavě Pojď blíž jako realistické, a to v rozšířeném poli médií. Zda je přezkoumání realismu, s nimiž přicházejí dějiny umění, z jejich pohledu přínosné. Zaměříte se i na otázku, zda je modernistický výklad realismu jako protikladu k „umění pro umění“ stále funkční i pro současné podmínky kulturní produkce, anebo, jak navrhuje M. Fischer, byl ve své historické podobě již asimilován a bude nutné ho reformulovat ve vztahu k podmínkám „kapitalistického realismu“.

 

hosté

Tereza Stejskalová
Teoretička, kritička a kurátorka, v letech 2012–2015 působila jako výtvarná redaktorka v kulturním čtrnáctideníku A2 a webovém deníku A2larm. Od roku 2015 působí v iniciativě tranzit.cz jako kurátorka. Od roku 2018 přednáší současné umění na FAMU. Napsala řadu příspěvků do knih, uměleckých katalogů, odborných i neodborných časopisů offline i online. Své kurátorské/umělecké projekty prezentovala např. v Národní galerii v Praze, Framer Framed v Amsterdamu, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien v Berlíně, Warszaw Biennale, Gwangju Biennale. V roce 2014 obdržela Cenu Věry Jirousové pro etablované kritiky.

Andrea Slováková
Filmařka, festivalová dramaturgyně, filmová publicistka a teoretička a děkanka FAMU Andrea Slováková (1981) vystudovala mediální studia na Fakultě sociálních věd UK a filmovou vědu na Filozofické fakultě UK. Studovala také na Katedře dokumentární tvorby na FAMU. Její esejistické a experimentální filmy jako Nadohled (2011) či Oživení průmyslu (2016) byly uvedeny na filmových festivalech v Marseille, Paříži nebo Pekingu. (zdroj: Dafilms)
Jiří Žák
Žák absolvoval Akademii Výtvarných umění v Praze. Pracuje primárně s videem a ve svých projektech řeší specifická socio-politická témata ve vztahu k historii nebo dnešku. Pomocí experimentálních filmů, videoesejí a instalací zkoumá nejednoznačné a komplexní aspekty současné společnosti. Žije a pracuje v Praze.
Václav Magid
studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Zdeňka Berana a Jiřího Davida) a na UMPRUM (ateliéry Kurta Gebauera a Jiřího Davida). Zároveň absolvoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a magisterské i doktorské studium na Filozofické fakultě UK (Ústav filozofie a religionistiky a Katedra estetiky). Má za sebou studijní pobyt na University of Sussex v Brightonu a rezidenční pobyty v MuseumsQuartier ve Vídni a na ISCP v New Yorku.
moderátor 
Vít Havránek
Teoretik a organizátor. Mezi lety 1996–1998 pracoval ve Sbírce moderního a současného umění Národní Galerie v Praze a mezi lety 1998–2002 v Galerii hlavního města Prahy. V r. 2007 spoluzaložil prostor zázemí pro současné umění tranzitdisplay, od r. 2002 do r. 2019 byl ředitelem iniciativy pro současné umění tranzit.cz. Jako kurátor nebo spolu-kurátor se podílel na řadě mezinárodních výstavních projektů, mj. Manifesta 8, The European Biennial for Contemporary Art, Murcia, Cartagena, Španělsko; Monument Transformace, 2007-2010, Centro Monthermoso Vitoria, Španělsko; Galerie hlavního města Prahy, ČR; tranzit dielne, Bratislava, Slovensko, Le Plateau, Paříž, Francie a další místa; tranzit – Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein, Německo, 2006, Já, výstava ve třech dějstvích, Secession, Vídeň, Rakousko. V současnosti přednáší současné umění na VŠUP.

termín
20. 11. 2020
18:00

on-line

živý stream
Podrobnější informace o možnostech sledování naleznete na Facebooku GHMP a Bienále Ve věci umění
délka
90 min

 

v češtině

 

hosté
Tereza Stejskalová
Andrea Slováková
Jiří Žák
Václav Magid

 

moderátor  
Vít Havránek

Comments

comments

Vyhledat