Hrzánský palác ožije mladým uměním – 11. listopadu startují Pokoje 2022

Opuštěný barokní palác Hrzánů z Harasova na rohu Celetné a Kamzíkovy ulice, dříve proslulý textilním obchodem rodičů Franze Kafky, v listopadu zabydlí studenti a studentky umění a designu. Přehlídka mladého umění Pokoje 2022 představí tvorbu studentů 13 vysokých škol z celé republiky a letos poprvé také ze čtyř zahraničních univerzit – z Maďarska, Polska, Slovenska a Německa. Site-specific výstavní projekt s doprovodným programem odstartuje 11. listopadu a potrvá do 20. listopadu.  

Unikátní přehlídka Pokoje 2022 letos již po jedenácté představí výběr mladého umění a designu v netradičních prostorách. Do otevřené výzvy se přihlásilo 60 uskupení z  uměleckých škol z celé České republiky, z nichž pořadatelé vybrali návrhy zastupující třináct institucí. Letos poprvé je doplní také tvorba studentů a studentek čtyř zahraničních vysokých škol – Maďarské univerzity výtvarného umění, Akademie výtvarných umění ve Varšavě, Akademie umění  v Banské Bystrici a Bard College z Berlína. 

Skupiny studentů a studentek napříč ateliéry dostanou k volné tvorbě celý jeden pokoj paláce, originálně pojatých pokojů tak bude k vidění celkem dvacet tři. Nápadité projekty vystavujících zaplní také chodby a další zákoutí barokní perly, která běžně bývá pro veřejnost uzavřena.  

Tématem letošního ročníku jsou “Okraje/Edges”. Společné téma slouží jako jednotící rámec výstavy i jako prvotní inspirace pro vystavující k promýšlení jejich instalací. Ve vybraných výstavních projektech se tak objevují site-specific díla pojednávající například o aspektech sociálního vyloučení nebo postavení queer lidí ve společnosti, či projekty zaměřené na tenkou hranici mezi lidským vnímáním a potenciálem umělé inteligence. Další účastníci své záměry pojímají mnohem formálněji či abstraktněji.  

Do přehlídky jsou zapojené ateliéry jak čistě uměleckých, tak designových škol, rozptyl zaměření ateliérů se tak pohybuje od sochařství, přes průmyslový design nebo filmový střih až po nová média, textilní tvorbu či malbu. Celkem se na ojedinělém výstavním projektu budou podílet zhruba dvě stovky studentů minimálně ze šesti evropských zemí. V jednom z pokojů se představí i studenti a studentky z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny, které pod svá křídla vzala Akademie výtvarných umění v Praze.

Jako téma letošní přehlídky jsme vybrali Okraje. Naším cílem bylo dát prostor opomíjeným tématům a uměleckým projevům, které stojí na periferii, mimo hlavní proud. Nadto jsme analogicky k tématu letos poprvé překročili hranice naší republiky a přizvali jsme k účasti i studenty a studentky umění ze zahraničních škol,” říká umělecká ředitelka Pokojů Kamila Huptychová, která profesně působí též v Museu Kampa a v minulosti se podílela například  na výstavách v Zóně pro umění 8smička v Humpolci či v pražské galerii NIKA.  

Minulé ročníky přehlídky se uskutečnily od roku 2013 například v prázdných domech v Cihelné ulici na Malé Straně nebo v prostorách Kampusu Hybernská, v roce 2020 následoval ročník poznamenaný pandemií Covidu 19, tzv. Stay home edition, v loňském roce Pokoje oživily historické sídlo České strany národně sociální na náměstí Republiky. V paláci Hrzánů z Harasova se přehlídka uskuteční letos poprvé. 

Pokoje se konají za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Visegrad fund a Česko-německého fondu budoucnosti. Přehlídka se odehraje v Hrzánském paláci díky podpoře hudební nadace Stadler-Trier foundation.  

Letošnímu ročníku přehlídky rovněž udělilo záštitu sedm tuzemských vysokých škol:  Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také UMPRUM neboli Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.  

Pokoje 2022

Palác Hrzánů z Harasova, Celetná 12, Praha 1

Vernisáž: 11. 11. 2022 od 18:00 Otevřeno: 12. – 20. 11. 2022 od 10:00 do 21:00 

Vstupenky k dostání v prodejní síti Goout a na místě
Dospělý 150 Kč, Studenti/důchodci: 100 Kč, Studenti uměleckých škol: 80 Kč Školní skupina: 50 Kč/os. + pedagogický doprovod zdarma


www.prehlidkapokoje.cz


O Hrzánském paláci Na místě dnešního paláce Hrzánů z Harasova stával původně románský dům, posléze přestavěný do renesančního stylu. Majitelem paláce se roku 1701 stal hrabě Zikmund Valentin Hrzán z Harasova, který jej nechal přestavět ve stylu vrcholného baroka. Autorem přestavby zahájené v roce 1702 byl zřejmě Giovanni Battista AlliprandiPalác se nachází na adrese Celetná 12 a Kamzíková 8, obě ulice totiž spojuje pasáží.  Od roku 1964 je objekt památkově chráněný. Podle pamětních desek zde v letech 1906–1912 provozovali textilní velkoobchod Hermann a Julie Kafkovi, rodiče Franze Kafky, a následně  v letech 1912–1939 František Stadler. V poslední době palác ožil též site-specific divadelním představením Mistr a Markétka od spolku Tygr v tísni. 

Containall ~ pořadatel výstavy Organizátorem přehlídky Pokoje je obecně prospěšná společnost Containall, která svými dlouholetými aktivitami oživuje pražská veřejná místa a sezónně provozuje několik kulturních center v srdci Prahy. Stojí za vznikem kulturního prostoru Fuchs2, venkovního kulturního centra Stalin Letná, letního sportovně-kulturního centra Containall i plovárny Baden Baden  na ostrově Štvanice.   

Comments

comments

Vyhledat