Iniciativa DiscoverEU – jízda k začlenění pomůže vycestovat osmnáctiletým Evropanům, kteří čelí jakýmkoliv překážkám

Foto  Karsten Winegeart / unsplash.com
Foto Karsten Winegeart / unsplash.com

Nová aktivita programu Erasmus+ s názvem DiscoverEU – jízda k začlenění umožní uspořádat vlakovou cestu po Evropě pro čerstvě plnoleté, kteří čelí omezeným příležitostem a na takovou cestu by sami nevyrazili.

Od letošního roku je iniciativa součástí programu Erasmus+, který podporuje inkluzi a rovné příležitosti pro všechny. DiscoverEU – jízda k začlenění doplňuje existující formát soutěže DiscoverEU, která již několik let dává osmnáctiletým Evropanům příležitost získat v soutěži vlakovou jízdenku po Evropě. Evropská komise chce tuto možnost přiblížit i lidem, kteří čelí různým druhům znevýhodnění, a proto přichází s tímto novým formátem. Znevýhodněním přitom nemyslí jen zdravotní, ale třeba i sociální, ekonomické nebo jiné překážky.

Na rozdíl od standardního DiscoverEU, které má formu soutěže, má DiscoverEU – jízda k začlenění podobu žádosti o grant. Umožní tak organizacím nebo neformálním skupinám mladých lidí realizovat projekt, díky kterému mladí lidé se znevýhodněním vycestují do Evropy, a to buď samostatně, ve větší skupině, či s vlastním doprovodem.

Výzva může být příležitostí například pro dětské domovy, speciální školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace a další instituce pracující s mladými lidmi ve věku 18 let. Zapojit se ale může i neformální skupina mladých lidí, kteří pomohou vycestovat například znevýhodněnému kamarádovi.

„Doplňující formát ke známé soutěži DiscoverEU umožní poznávat Evropu skutečně všem osmnáctiletým. Ať už by jim v cestování bránily fyzické, kulturní, nebo třeba ekonomické překážky, díky jízdě k začlenění bude snazší je překonat. Pro řadu mladých lidí to může být první větší zahraniční cesta, která jim dá nejenom řadu zážitků, ale může být důležitým impulsem pro budoucí studijní a pracovní výjezdy nebo zapojení do dobrovolnictví,“ říká Šimon Presser, vedoucí sekce mládeže a sportu v Domě zahraniční spolupráce, národní agentury programu Erasmus+.

Zájemci mohou získat více informací o projektech na stránkách Domu zahraniční spolupráce, kde naleznou také termíny informačních seminářů. Na těch získají podrobnosti o žádosti, kterou je potřeba odevzdat do 4. října.

Žádost o financování cesty DiscoverEU – jízda k začlenění je velmi jednoduchá a uspořádání projektu neznamená pro organizaci či skupinu žádné další náklady.


Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na dzs.cz

Comments

comments

Vyhledat