Jak si žijí překladatelé a spisovatelé v Česku?

Carl Spitzweg: Chudý básník / 
Foto  CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Carl Spitzweg: Chudý básník / Foto CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V druhé polovině roku 2022 provedla Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad při přípravě tzv. Statusu umělce. Jeho výsledky vám nyní nabízíme, abyste si při referování o tématu mohli udělat lepší představu o tvůrčí praxi v Česku.

Výzkum se zaměřil především na to, jak reálně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky, překladatelé a překladatelky – nakolik se uživí svou profesí, zda se jí mohou věnovat profesionálně apod.

Některá zjištění jsou alarmující. Kupříkladu:

  • Jen 5 % spisovatelů má za psaní pravidelný příjem. 4/5 si psaním vydělají méně než 5000 Kč měsíčně.
  • Pouze 10 % překladatelů má z překládání příjmy, které převyšují jejich výdaje.

Podrobnější údaje najdete ve zkrácené podobě ve dvoustránkovém výtahu z výsledků výzkumu (PDF).

Přečíst si můžete také plné znění závěrečné zprávy (PDF).

Comments

comments

Vyhledat