Mistři klasické hudby: Leoš Janáček

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.

Kolébkou rodu Janáčků je Lašsko, kraj rozprostírající se mezi Ostravou, Těšínskem a valašskými Beskydami. Hudební a učitelskou tradici založil Leošův děd, sám vynikající hudebník. Svému vnukovi dal do vínku i temperament a nezkrotnou povahu. Být učitelem, a navíc v tak chudém kraji nebyl jistě žádný med. Takový učitel musel být i jakýmsi správcem své školy, školníkem, manažerem, hudebníkem (většinou se hrávalo v kostele na varhany), ale i diplomatem, protože škola byla do značné míry finančně závislá na místních obyvatelích. Proto i zde existovaly lepší a horší „štace“ podobně jako v kočovném cirkusovém životě. Malá vesnice Hukvaldy, která patřila rozhodně k těm horším, ležela uprostřed lesů pod zříceninou majestátního hradu. Hlad, nemoci a také živelní pohromy, které ničily úrodu, přiváděly lidi do nejnuznějších poměrů. Zoufalé podmínky v obci i ve škole musely být známy v širokém okolí, protože zde byla nouze i o učitelské pomocníky. A právě sem přesídlil v roce 1848 kantor Jiří Janáček, otec budoucího skladatele Leoše Janáčka.

Více čtěte na webu nakladatelství Muzikus.

Comments

comments

Vyhledat