JOSEF SUDEK: TOPOGRAFIE SUTIN. Tyhle fotky jste ještě neviděli

 

  • 22.5. – 19. 8. 2018

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976),

který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání.

Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření.

Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách.

Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.

 

Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný.

Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímáním obyvatelů Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra, zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii.

Jedním z témat, na které výstava kriticky poukazuje, je fotografie jako médium zprostředkování zásadních historických událostí – zdůrazněna je obrazová kvalita těchto záznamů, jež bývá často opomíjena.

Součástí výstavy budou snímky dalších známých i anonymních fotografů, pocházející od patnácti veřejných i soukromých zapůjčitelů.

 

Foto: 

Josef Sudek, Sousoší alegorie Útisku ze Suchardova pomníku Františka Palackého ve skladišti kovů na Maninách,

1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Fototéka ÚDU, S12469N.

Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

 

Comments

comments

Vyhledat