Komentovaná prohlídka výstavy a křest katalogu Petra Grubera

The Chemistry Gallery pořádá komentovanou prohlídku a křest katalogu k aktuální výstavě: Petr Gruber – Tišiny, která se uskuteční ve čtvrtek 2.3.2023 od 19:00 v The Chemistry Gallery za účasti autora a kurátora výstavy Petra Vaňouse.

Petr Gruber svým dílem kompletuje jakousi zážitkovou mapu, síť osobních registrací, které promlouvají o individuální citlivosti ve vztahu k proměnám konkrétních prostředí v běhu času. A je to právě fenomén času, vůči kterému se autor svou malířskou prací vymezuje. Zastavuje jeho plynutí. Vytváří obrazy na způsob uklidňujících přehrad či přístavů pro zrychlený a těkající zrak. Zároveň také referuje o sobě coby transformujícím se subjektu, který je tu přítomen v roli fascinovaného pozorovatele. Jeho situace je opakujícím se údělem romantizujících postav casparovsko-davidovsko-friedrichovského charakteru, kteří, pozorujíce přírodu, ve svém vědomí splývají s přírodními rámci a živly, aby osvobodili svůj vnitřní model a skrze něj procítili jevy, které člověka v jeho měřítku přesahují. Je to tvůrčí navázání kontaktu s časoprostorovými definicemi toho, co bychom mohli obecně nazvat „lidským pobytem“, a co Martin Heidegger přesně vystihl v názvu jedné ze svých knih: „Básnicky bydlí člověk“.

Autor výstavy při komentované prohlídce přiblíží proč se zajímá zejména o krajinu, jaké jsou jeho oblíbená místa, jakou roli v jeho obrazech hraje paměť, konkrétní či náhodné vzpomínky a dá také nahlédnout pod pokličku svého kreativního procesu.


Petr Gruber – Tišiny

The Chemistry Gallery

4.2. – 11.3.2023

www.thechemistry.art

 

Comments

comments

Vyhledat