Linka Sluchátko nabízí bezplatnou psychoterapeutickou pomoc po telefonu

foto Sluchátko
foto Sluchátko

Projekt Terapeutická linka Sluchátko vznikl na přelomu letošního jara a léta a svou činností přímo navazuje na jarní linku Anténa, kterou pro dobu karantény zřídila Česká asociace pro psychoterapii.

„Po jejím uzavření jsme se někteří z nás dobrovolníků psychoterapeutů rozhodli nenechat projekt zmizet ze světa a po dohodě s ČAP jej převzali. Naším dlouhodobým cílem je nadále poskytovat distanční terapeutickou péči a v součinnosti s ČAP a dalšími spřátelenými projekty (#dělámcomůžu, Nevypusť duši, Střecha duševního zdraví atd) zpřístupňovat psychoterapii nejširší veřejnosti a šířit její dobré jméno,“ řekli nám zástupci sluchátka.

„Jsme služba odborná, naši dobrovolníci psychoterapeuti splňují profesní kritéria odborných organizací ČAP, ČPtS ČLS JEP či SOFT. Nejsme linka krizová, ale linka do psychoterapie. Naše služby jsou určeny všem, kdo se necítí dobře, neumí si s tím poradit a chtějí pomoci.  A také všem, pro koho je běžná psychoterapeutická péče nedostupná, ať už proto, že nevědí jak ji vyhledat, necítí se být vhodnými kandidáty na psychoterapii, mají to do města daleko, nikam nemohou, či se obávají odsouzení okolí.

Volajícím nabízíme psychoterapeutickou pomoc formou telefonického rozhovoru v délce do padesati minut. Klient se svým klíčovým terapeutem takto může setkat až třikrát. Projeví-li o to klient zájem, pomůže mu terapeut najít pro klienta vhodnou a dostupnou navazující formu terapie (face to face, distanční, individuální či skupinovou, hrazenou či na pojišťovnu atd). Klientovi, který se neorientuje v nabídce podpory pomůžeme s orientací na poli kdo je terapeut, psychaitr, psycholog, kouč, sociální pracovník…

Služba linky je bezplatná (klient platí pouze běžný poplatek svému operátorovi) a klient zůstává v anonymitě (evidujeme pouze jeho telefonní číslo).

Aktuání provozní dobu linky najdete vždy na www.terapeutickalinka.cz.

Od samého počátku dodnes fungujeme na plně dobrovolnické bázi. V tuto chvíli spolupracujeme s 37 psychoterapeuty, 11 supervizory a 6 je nás v projektovém týmu.

V posledních týdnech vyřizujeme něco mezi pěti a deseti hovory s klienty denně. Ze zkušenosti nejenom z jarní Antény víme, že nárůst volajících je souvislý po dobu trvání omezení. Zároveň se dá očekávat, že působení dlouhodobého stresu se teprve na obyvatelstvu začne projevovat.

foto Sluchátko

Čerstvě jsme navázali spolupráci s Nadací Krása pomoci – společně oslovujeme se službou Sluchátka ty, na které v dnešní době zdravotní ohrožení i vládní nařízení dopadají nejvýrazněji – seniory, zaměstnance a dobrovolníky domovů pro seniory. Těm také nyní nabízíme oproti běžnému režimu liky zdarma 4 hovory. Možnost podpořit terapii pro seniory lze přispěním na  https://www.znesnaze21.cz/sbirka/psychoterapie-pro-seniory-po-telefonu-krasapomoci.“

Comments

comments

Vyhledat