Lucie J. Skřivánková & Patrik Adamec mají společnou výstavu

Nová výstava malířky Lu Jindrák Skřivánkové a sochaře Patrika Adamce představí společné motivy i protiklady těchto dvou umělců. V The Chemistry Gallery se pod názvem Colorful Downer potkává expresivní barevná abstrakce na plátnech s deformovanou figurou v prostoru. Přes rozdíly v technikách se Skřivánková i Adamec oba inspirují světem, který je obklopuje, a není divu, že se ve výstavě odráží i nejistá současná atmosféra způsobená pandemií koronaviru. Výstavu více než tří desítek uměleckých děl, jejímž kurátorem je výtvarný kritik a publicista Radek Wohlmuth, je možné navštívit do konce ledna 2021 v The Chemistry Gallery v Ovenecké ulici na Praze 7.

 

Poté, co byly umělecké galerie dlouho zavřené, se kultura přesouvá zpět z online prostředí do kamenných prostorů. The Chemistry Gallery se vrací do provozu s novou výstavou Colorful Downer, která spojuje pod jednou střechou rozmáchlou gestickou abstrakci malířky Lu Jindrák Skřivánkové s temnými deformovanými figurami sochaře Patrika Adamce. Zdánlivý protiklad jejich tvorby se odráží i v názvu výstavy, který sice zůstává metaforický a otevřený interpretacím, zároveň v sobě nezapře nejistotu dnešní doby a především posledních měsíců.

 

Celá expozice s více než 30 díly je dynamická – nejprve se návštěvník seznámí se samostatnými pracemi, kde autoři stojí každý sám za sebe. Ty ho přivedou k uzlovému momentu, kdy se jejich tvorba spojí v rámci společného díla a dál expozice pokračuje prolínavě. Oba umělci hledají inspiraci v realitě, která je obklopuje. Zatímco Patrik Adamec se zaměřuje hlavně na figuru a detaily lidského těla, pro Lu Jindrák Skřivánkovou je podstatou samotné prostředí, které s člověkem bezprostředně souvisí – čerpá především z krajiny, a to ať už té přírodní, městské nebo mentální. „Výstava nemá striktně ohraničené téma. Utvářelo se spíše postupně a organicky. Oba silně vnímáme svět kolem nás a rok 2020 byl hodně intenzivní. Některé práce proto reflektují tíhu a emotivní náročnost těchto posledních měsíců,“ vysvětluje Lu Jindrák Skřivánková.

 

Naopak zcela rozdílné techniky abstraktní malířky a figurálního sochaře vytváří v expozici výrazný kontrast. Pro Lu Jindrák Skřivánkovou je charakteristická práce s rozměrnými plátny, na která nanáší omítkové pasty, a to přímo prsty nebo dokonce pomocí nástrojů určených pro stavební či fasádnické práce. Oproti tomu v tvorbě Patrika Adamce se objevují materiály jako beton, dřevo nebo sklo a vedle tradičních postupů experimentuje i s naprosto atypickými technikami jako například vakuováním. Vše se prolíná v momentě, kdy pastelovou barevnost, která hraje hlavní roli v tvorbě Lu, potkáme překvapivě i v díle Patrika Adamce, ačkoliv u soch se barva málokdy dostane ke slovu. A naopak její malba je díky vrstvám místy tak haptická, že podobně jako sochy pracuje s prostorem. Výstava Colorful Downer je díky tomu expozicí plnou protikladů, které se ale vzájemně doplňují.

 

 

  1. 12. 2020 – 31. 1. 2021

Colorful Downer

The Chemistry Gallery, Ovenecká 17, Praha 7

Kurátor výstavy: Radel Wohlmuth

www.thechemistry.cz

vstupné zdarma

Comments

comments

Vyhledat