Mistři klasické hudby: Carl Maria von Weber

 [Public domain], via Wikimedia Commons
[Public domain], via Wikimedia Commons

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.

Bratři Fridolín a František Antonín byli typickými příslušníky rodu Weberů, nestálí, s neklidnou krví, dobrodružnou povahou a bohémskými sklony. Rodina Fridolína Webera zasáhla prudce do životních osudů Wolfganga Amadea Mozarta. S Weberovými se mladý skladatel setkal na prahu dospělosti během své mannheimské cesty, Fridolínova dcera Aloisie byla Mozartovou nešťastnou láskou, její mladší sestra Konstance se stala – za vydatné pomoci intrik paní Weberové – skladatelovou ženou, další z dcer Fridolína Webera byla později první představitelkou Královny noci v Mozartově Kouzelné flétně.

 

Mladší z obou bratrů vedl o poznání dobrodružnější život. Začal studovat práva, záhy se však stal říšským důstojníkem, bojoval v sedmileté válce a v bitvě u Rosbachu byl zraněn. Známosti s důležitými lidmi z armády dokázal František Antonín náležitě využít. Díky podpoře známého generála získal úřednické místo v Hildesheimu a své postavení vzápětí vylepšil svatbou s dcerou svého přímého nadřízeného, po jehož brzké smrti převzal i jeho funkci. Ve čtyřiadvaceti letech se tak stal dvorním komorním radou v biskupských službách. Někdy v té době se také s notnou dávkou sebevědomí sám „povýšil“ do šlechtického stavu a přidal ke svému jménu kýžené „von“, které mu usnadnilo přístup do vyšší společnosti. Údajný šlechtický původ šikovně odvodil od vymřelého rakouského šlechtického rodu stejného jména. Přeskočme nyní více než dvacet let. František Antonín byl mezitím propuštěn z biskupských služeb, jako hudebník a skladatel v několika kočovných divadelních společnostech procestoval Německo, stal se kapelníkem knížecí kapely v Eutinu v Holštýnsku, opět přišel o místo a vzápětí ovdověl. Roku 1785 nacházíme Františka Antonína Webera ve Vídni, kam přijel za svými příbuznými a kde se toho roku podruhé oženil s dívkou mladší o třicet let. Svědkem byli novomanželům manžel Aloisie Weberové – tedy Mozartův švagr – a slavný operní skladatel té doby Vincenzo Righini. Weber se s manželkou Genovefou vrátil do Eutinu a zde se jim v prosinci roku 1786 narodil syn Carl Maria.

Více čtěte na webu nakladatelství Muzikus.

Comments

comments

Vyhledat