Mistři klasické hudby: Wolfgang Amadeus Mozart

Portrét: Dora Stock
Portrét: Dora Stock

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.

Co byste řekli tomu, kdyby byl text o Mozartovi napsán pozpátku? Tedy: Gnagflow Suedama Trazom es lidoran… Takto totiž Wolfi trápil své blízké ve svých dopisech. Vymýšlel si různé přesmyčky, hry se slovy, vtípky i přisprostlé výrazy pro pobavení sebe i druhých. Chcete raději pěkně odpředu? Jak je libo!

 

Mozartovo dětství je spjato s rakouským Salcburkem, tehdejším významným centrem, sídlem arcibiskupství a univerzity. Tam se tedy 27. ledna 1756 narodil malý Wolfgang Amadeus. Jeho otec Leopold Mozart, který se rok po synově narození stal zástupcem kapelníka salcburského arcibiskupa, pocházel z rodiny knihvazače z jihoněmeckého Augsburgu. Studoval na salcburské univerzitě, komponoval a měl nemalé pedagogické ambice – napsal a v roce 1756 vydal Houslovou školu. Se svojí ženou Annou Marií měl celkem šest dětí – naživu však zůstal jen malý Wolfi a jeho starší sestra Marie Anna řečená Nannerl. Obě děti vykazovaly značné hudební nadání a jeho rozvíjení se stalo Leopoldovým prvořadým cílem. Otec však nebyl jen výborný, i když trochu pedantský pedagog, ale i zdatný organizátor, snažící se výjimečného nadání svých dětí co nejlépe využít. Provinční poměry v Salcburku neskýtaly velký prostor pro uplatnění jejich zázračných schopností, a tak Leopold naplánoval na rok 1762 první cestu.

V lednu hrály děti na mnichovském dvoře, na podzim pak celá rodina vyjela na delší a mnohem náročnější cestu – do Vídně. Leopoldovi se podařilo vzbudit zájem dvora. Děti hrály před císařskou rodinou a zejména šestiletý Wolfík svou hrou i dětskou přímočarostí všem učaroval. Leopold píše v dopise do Salcburku, jak Wolfgang vyskočil císařovně Marii Terezii na klín, líbal ji a objímal. Cesta byla tedy úspěšná, i když se ukázalo i jisté nebezpečí podobných podniků, když Wolfi ve Vídni a pak znovu bezprostředně po návratu domů onemocněl.

Doma se Mozartovi příliš neohřáli. Leopold naplánoval další turné, tentokrát již opravdu velké – rodina strávila tři a půl roku na cestách. Trasa vedla přes Německo a Vlámsko do Paříže, kde poprvé vyšly tiskem Wolfgangovy skladby (klavírní sonáty), z Paříže do Londýna, kde na chlapce velmi zapůsobilo setkání se skladatelem Johannem Christianem Bachem, synem velkého Johanna Sebastiana. Oklikou přes Nizozemí jeli pak zpět do Paříže a odtud konečně přes Švýcarsko domů.

Více čtěte na webu nakladatelství Muzikus.

Comments

comments

Vyhledat