Muzeum umění a designu Benešov připravuje online přednášky

Muzeum umění a designu Benešov přesunul program do online prostoru. Vše najdete na  sociálních sítích, YouTube kanále a samozřejmě na webu.

Jaké přednášky můžete sledovat v příštích týdnech?

 

LIVE STREAM⎪KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA – úkoly oboru na začátku 21. století

přednáší: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
3. 2. 2021 od 18H na facebooku MUD

Obor „Krajinářská architektura“ je na začátku 21. století jedním z vůdčích oborů v architektuře. Krajinářští architekti uvažují v souladu s potřebami Země, uvažují ekologicky, trvale udržitelně i s ohledem na probíhající klimatickou změnu, zajímá je přitom život ve veřejném prostoru současného města i v krajině. Jedná se proto o obor s velkou budoucností.

Na základě krátkého představení vývoje oboru „Krajinářská architektura“ a názorů předních představitelů oboru na jeho úkoly budou představena významná díla a principy tvorby v tomto oboru ve světě a u nás.
V druhé části přednášky Matouš Jebavý rozebere své významné realizace – obnovu parku Riegrovy sady na Vinohradech v Praze 2 a dvou pražských pomníků – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí a Pomníku obětem I. a II. sv. války na Zbraslavském náměstí.

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt
Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000, je zároveň autorizovaným krajinářským architektem s praxí více než 25 let. Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Park je kulturní nemovitou památkou. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011, rekonstrukce brány Vozová v roce 2017 a realizace centrální části parku s hlavním výhledem na Pražský hrad v roce 2019.Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 120 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad.

 

 

LIVE STREAM⎪ARCHIBN – O městě mluvit a naslouchat

přednáší: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka – architekti a urbanisté, www.tecka.city
2. 3. 2021 od 18H na facebooku MUD

Proč má smysl mluvit o kvalitě prostředí, ve kterém společně žijeme? Docházíme k vzájemnému porozumění? Jak funguje dialog mezi veřejností, odborníky a politiky a jak ho rozvíjet?
Jaké principy vedou k dobře fungujícím městům a která témata jsou pro ně společná?
Jak obohatila naše devítiletá praxe z Benešova naše poznání o tvorbě prostředí měst a jaká témata jsou pro nás v Benešově důležitá? Nejen na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi při společné diskusi v MUD.

Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka (archibn)
Přátelé, spolužáci, architekti a urbanisté z pražského ateliéru • tečka, jejichž cílem je dobře fungující prostředí pro lidi. Ve svém ateliéru se zabývají různými měřítky od urbanismu, přes veřejný prostor, až k rodinným domům, vždy se zásadním důrazem na zohledňování člověka a přírodního prostředí.
V roce 2012 založil Luboš Klabík spolek archibn, jehož cílem je zvýšit informovanost lidí v rámci témat architektury, veřejného prostoru a rozvoje města, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností.

Comments

comments

Vyhledat