Mystické světy Dennise Scholla v DSC Gallery

DSC Gallery již podruhé uvádí výstavu německého autora Dennise Scholla. Tentokrát představí umělec své nejnovější malby a kresby z posledních dvou let v samostatném celku. Tvorba Denise Scholla se vyznačuje fantaskní atmosférou a ohromujícím smyslem pro detail. Snová nálada s vypravěčskými tendencemi vyvolává v divákovi podobný pocit, který zažívá při zkoumání obrazů mystických děl představitelů německého romantismu. V centru pozornosti Schollových děl se nachází postava ze světa lidí nebo animální říše.

Při nahlížení na Schollovu tvorbu se divák, jako svědek osudů vyobrazených postav, stává součástí samotného díla. Důraz klade na propracované obličejové rysy: elfí, daleko od sebe umístěné oči, protáhlé uši, vykreslené rty a nos s výrazným profilem. Vlasy se proměňují ve větve stromů, viditelné spojení zahalené v mlhavé energii přírodních sil.

Das Lied Der Vollendung Oil On Canvas 230x175cm 2022

Jeho protagonisté jsou často zobrazováni s ranami na svém těle. Jako kdyby se vnitřní stav zobrazovaných rojil ven slzami či krví. V křesťanském umění se tento akt často zobrazoval také, symbolizace těchto slabostí s úmyslem prosit Boha o uzdravení nemoci nebo vysvobození. Nejnovější Schollova díla mají podobnou funkci jako u jeho předchůdců. Rozdíl je však v tom, že umělec nežádá o zázračnou záchranu z nouze, ale k uzdravení dochází již při samotném zhotovení uměleckého díla. Krutost otevřené rány lze přirovnat k rozkvětu krásné květiny, ke kolísavému okamžiku, dosahující nejvyšších úrovní extáze a agónie.

Mnoho lidí vnímá fragmentaci těla a jeho zdánlivě násilné rozkouskování například jako traumatickou hrozbu. Scholl však vytváří obrazy, které vypovídají nejen o hrůze, ale také o něze a lásce. Zranění jako takové neznamená pouze destrukci, ale směřuje k otevření hranice mezi vnitřkem a vnějškem, lidským a zvířecím, posvátným a profánním. Nahota Schollových děl je stavem, který se jeví jako nadějný v celé své přirozenosti. “Metaforicky se zdá, jako by se každý živel živil tím druhým, nebo je právě v procesu – síla, která spojuje všechny prvky dohromady a vizuálně vyjadřuje pocit nepomíjivost bytí prostřednictvím přijetí smrtelnosti a občas hédonistického projevu cyklické povahy existence, komentuje Domenico de Chirico, kurátor výstavy.

Kompoziční propracovanost nabízí možnost postupovat obrazem kousek po kousku a objevovat všechny jeho skryté momenty. “Přiblížit se k dílům německého umělce Dennise Scholla znamená zapojit se do celého oběhového systému – nejen toho lidského, v tomto případě do žil případného diváka, ale dokonce do celé mízy světa,” uzavírá Chirico. 

The Song of Inclination

Dennis Scholl

24. 10. – 23. 11. 2022

DSC Gallery


Dennis Scholl (*1980) vystudoval Hochschule für Bildende Künste v Hamburku, dnes žije a tvoří v Berlíně. Zajímavý je umělecký vývoj, kterým prošel. Od monochromatické kresby tužkou přešel postupně až k barvě na plátně. Barvu, zpočátku v podobě křídy či pastelky, začal Scholl velmi opatrně vnášet v roce 2015, od roku 2017 už však plně přešel k  technice olejové barvy. Svá díla dosud prezentoval na skupinových i samostatných výstavách v New Yorku, Bruselu či Londýně. 

Comments

comments

Vyhledat