Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Výběrové řízení na sociální stipendia pro výtvarné umělce a umělkyně

Nadační fond Luc Art Fund vypisuje výběrové řízení na získání sociálních stipendií pro výtvarné umělce a umělkyně, kteří byli výrazně zasaženi následky koronavirové krize. Finanční prostředky vzešly z dobročinné aukce „Umělci umělcům“, která se uskutečnila v prosinci minulého roku jako akt vzájemné solidarity představitelů české výtvarné scény. Hlavní partner aukce J&T Banka výtěžek navíc zdvojnásobila.

Kdo může žádat?

Žadatelem o sociální stipendium mohou být osoby, které získaly (úspěšně ukončily) vzdělaní na vysokých výtvarných školách a akademiích akreditovaných Ministerstvem školství ČR; jsou aktivními a praktikujícími umělci a umělkyněmi v oblasti současného výtvarného umění. Zároveň byla během minulého roku 2020 jejich ekonomická a sociální situace výrazně ohrožena v důsledku restrikcí a opatření v rámci pandemické situace Covid-19.

 

Výše sociálního stipendia

Výše sociálního stipendia odpovídá stabilní částce 65 000 Kč.

V letošním roce bude moci tuto podporu získat 6 vybraných umělkyň/umělců.

 

Na co můžete sociální stipendium využít?

Sociální stipendium může žadatel/ka použít na pokrytí základních životních potřeb včetně platby nájmu či splátky hypotéky, dále na vlastní tvůrčí činnost a s ní spojené náklady.

Je především na vlastním uvážení žadatele/ky, jak finanční pomoc využije.

Věříme, že ji využije nejlépe v souladu s výše zmíněným popisem a vlastními potřebami v současné situaci.

 

Jak o stipendium zažádat?

Níže uvedené dokumenty zašlete Janě Bukvové na email jana.bukvova@lucartfund.cz, a to do 14. února 2021.

 

  • Profesní CV včetně výstavní činnosti
  • profesní životopis včetně výstavní historie

 

  • Profesní portfolio umělecké tvorby
  • portfolio tvůrčí činnosti min. za poslední 3 roky jako doklad o skutečnosti, že je žadatel/ka aktivním umělcem/umělkyní

 

  • Popis aktuální životní situace
  • dále požadujeme dopis, ve kterém žadatel/ka nejprve popíše obecnou životní situaci zahrnující rodinný/partnerský stav, způsob obživy a odbornou činnost, finanční náklady včetně nákladů spojených s uměleckou činností. Tento dopis dále obsahuje popis životní reality v minulém roce, kdy žadatel uvede, jak se důsledky pandemické krize promítly do osobního a profesního života. Uveďte také, zda jste v minulém roce obdrželi tvůrčí granty či jste byli úspěšnými žadateli v programech veřejných institucí (např. COVID – Kultura MK ČR).
  • svou aktuální životní situaci prosím vyplňujte do předpřipraveného dokumentu a uveďte i své iniciály a kontakt na vás – dokument ke stažení zde: „Žádost – aktuální životní situace“ (2 – 3 normostrany)

 

  • Čestné prohlášení (potvrzení, že všechny zmíněné finanční a osobní údaje jsou pravdivé)
  • Čestné prohlášení najdete jako přílohu nalucartfund.cz, stačí do něj doplnit údaje, vytisknout a podepsat

 

O podpoře bude rozhodovat tříčlenná komise složená z jednoho člena nadačního fondu Luc Art Fund a dvou odborníků v oblasti výtvarného umění.

 

Termín vyhlášení sociálních stipendií

Úspěšné žadatele/žadatelky vyhlásíme v polovině března 2021 prostřednictvím nadačního webu, facebooku, instagramu a všichni žadatelé budou o výsledcích informování na jimi zvolený email.

 

Vyplacení stipendia

Stipendium bude vyplaceno na základě darovací smlouvy a zasláno na žadatelem/žadatelkou zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od vyhlášení.

 

Doložení využití stipendia

Bezprostředně po 3 měsících od obdržení stipendia žadatel zašle zprávu o využití prostředků a jak mu/jí finanční obnos v jeho/jejím životě pomohl.

Nevyžadujeme účtenky a faktury.

Můžete nám poslat popis ve wordu, fotokoláž, cokoliv, co vypoví o využití prostředků. A to opět na email jana.bukvova@lucartfund.cz.

S doložením se vám ještě připomeneme a zavčas vás upozorníme.

 

Kontakt a termín

Své žádosti zašlete Janě Bukvové na jana.bukvova@lucartfund.cz do 14. února 2021.

 

Comments

comments

Vyhledat