Nová výstava Daniely a Lindy Dostálkových zkoumá hranice korektnosti

Daniela & Linda Dostálkovy, Misobricks, série fotografií, 2021, 100 x 76 cm
Daniela & Linda Dostálkovy, Misobricks, série fotografií, 2021, 100 x 76 cm

Verbal Slip, česky „nechtěné přeřeknutí“, je název nové výstavy Daniely a Lindy Dostálkových v PLATO Ostrava. Ve své rozsáhlé sérii fotografií a videí se umělkyně obrazově zamýšlejí nad hranicemi korektnosti v kontextu ekofeminismu. Výstavu zahájí 16. listopadu audio performance Tomáše Knoflíčka. Výstava potrvá do 27. února 2022. 

Pro tvorbu umělecké dvojice Daniely a Lindy Dostálkových je charakteristické prostupování různých uměleckých oborů, designu a stylingu. Do jejich práce se zároveň dlouhodobě promítá intenzivní zájem o feminismus, ekologii a další témata označovaná za aktivistická. Tuto kombinaci, tedy stírání hranic disciplín a angažovanost, suverénně využívají coby umělkyně, kurátorky i jako autorky projektů pro časopis Vogue. Přirozenost, s jakou se pohybují nejen napříč uměleckými disciplínami, ale i dalšími obory, je staví na české scéně do výjimečné pozice.

Nová výstava Dostálkových pro ostravskou městskou galerii není výjimkou. V instalaci Verbal Slip, jejíž název lze přeložit jako slovní uklouznutí či uřeknutí, se umělkyně obrazově zamýšlejí nad hranicemi korektnosti a aktuálními způsoby, jak nastavujeme pravidla našeho etického a ekologického jednání. „I když se to nezdá, oblast politické korektnosti a aktivismu spolu úzce souvisí. Jejich vzájemné propojení má reálný dopad na to, jakým způsobem současná společnost řeší zásadní otázky týkající se absence hlasů žen a zvířat,“ objasňuje téma a volbu názvu projektu Linda Dostálková.

Téma, pro jehož zpracování autorky zvolily formát desíti videí a sérii třiceti velkoformátových fotografií, dokládají situacemi spojenými s veganstvím a politickou korektností. První skupinu ve výstavě zastupuje miso pasta, druhou dlažební kostka. „Dlažbu jsme zvolily jako něco prefabrikovaného, konzervativního, chladného až mrtvého, v protikladu k tomu pak miso vidíme jako živé, měkké, fermentované pojivo. Tento kontrast tvoří tematický základ naší nové fotografické série,“ vysvětluje Daniela Dostálková.

Autorská videa jsou založena na velmi krátkých situacích zasmyčkovaných tak, aby se přehrávaly nepřetržitě za sebou. „Galerijní situace obvykle předpokládá, že návštěvníci zhlédnou videa od začátku do konce. Ta jsou obvykle delší než ta naše a mají jasný začátek a konec. Už delší dobu tuto logiku nesledujeme. Reagujeme na zkušenost ze sociálních médií, kde i bez znalosti kontextu dojde k rychlému přenosu sdělení. O něco podobného nám šlo i v instalaci Verbal Slip. Za důležité považujeme dostat návštěvníky do situace, klidně krátce, ale okamžitě a intenzivně,“ doplňují umělkyně.

Výstava Daniely a Lindy Dostálkových zahájí čtvrtou část celoročního výstavního cyklu zabývajícího se problematikou ruin. Tu vymezila jeho autorka Edith Jeřábková tématem zobrazování toho, co už jsme opustili. „Protože výstavní program tematizuje také návraty, zařazujeme do něj i autorky a autory, se kterými jsme už pracovali nebo s nimi pracujeme dlouhodobě. Daniela a Linda Dostálkovy působí v PLATO jako kurátorky, ale považujeme za důležité představit i jejich uměleckou tvorbu,“ dodává Edith Jeřábková, která je zároveň kurátorkou výstavy Verbal Slip.

Vernisáž 16. listopadu v 18 hodin zahájí Tomáš Knoflíček audio performativní situací vztaženou k tématu ruin. Nazval ji „Slyším, jak se hroutí prostor…“ a zapojit se do ní mohou i návštěvníci. Stačí si přinést vlastní bluetooth reproduktor, do kterého autor nahraje zvuky, kterými pak každý z příchozích performance doprovodí.

Comments

comments

Vyhledat