Nová výstava připomíná vztah T. G. Masaryka ke Svaté zemi

Od 14. prosince 2017 do 13. ledna 2018 mají návštěvníci Nové budovy Národního muzea možnost zhlédnout výstavu Masaryk a Svatá země. Ta na patnácti panelech představuje nejen dosud mnohdy neznámé dobové fotografie z návštěvy, kterou první československý prezident vykonal na jaře roku 1927 do Svaté země, tehdy ještě pod mandátní britskou správou. Výstava také ukazuje širší kontext jeho vztahu k židovství a židovskému národu, a osvětluje tak hluboké vazby mezi Českou republikou a Izraelem.

,,Na jaře 1927, v době, kdy Československu ještě nebylo ani deset let a Izrael byl teprve snem budoucnosti, přijel Prezident Tomáš Garrigue Masaryk do Svaté země, aby navštívil Jišuv – Židy v Zemi izraelské. Jednalo se o historicky první návštěvu oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině. Ze symbolického hlediska to byl projev podpory a jedinečná událost. Na tuto cestu lidé v Izraeli nikdy nezapomněli, vysvětluje kontext výstavy velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron. Masarykova cesta byla tehdy pojata z širšího hlediska návštěvy kolébek civilizace, postupně navštívil místa v Řecku, Egyptě a právě Svaté zemi.
Výstava Masaryk a Svatá země vznikla při příležitosti 90. výročí památné návštěvy a je iniciována Velvyslanectvím Státu Izrael. Od ledna příštího roku, kdy Izrael oslaví 70 a Česká republika 100 let od vyhlášení nezávislosti, se výstava vydá na pouť po českých a moravských městech. Kromě mnohdy dosud nepublikovaných fotografií ukazuje také další archivní materiály z návštěvy prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka do Svaté země a zároveň osvětluje jeho výjimečný vztah k židovství a jeho genezi od Masarykových dětských let. Výstava se dotýká i působení Masarykova syna a pozdějšího ministra zahraničí Jana a připomíná významnou roli, kterou ve vztahu k židovskému národu a Státu Izrael sehrál. V Nové budově Národního muzea doprovází právě probíhající výstavu Fenomén Masaryk, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout až do 31. ledna 2018.
Text výstavy: Dr. Robert Řehák (kurátor výstavy), ing. Jiří Čistecký (panely 11-14)
Fotografie: Archív Ústavu TGM o.p.s, Archív Kanceláře prezidenta republiky, Archív Ministerstva zahraničních věcí, Pavlína Šulc, Dr. Robert Řehák, soukromé sbírky
Design výstavy: Kristián, s.r.o., grafický design: Martin Kocnár, Ing. Jan Pospíšil
Zvláštní poděkování: PhDr. Jan Bílek, PhDr. Jakub Doležal, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., Michal Frankl, PhD., Zita Adamová, Petra Mohylová
Nová budova Národního muzea je otevřena denně: čtvrtek – úterý 10.00–18.00, 1. středu v měsíci 10.00–20.00, ostatní středy v měsíci 09.00–18.00.
Vstupné na výstavu Fenomén Masaryk a doprovodné výstavy je 100 Kč/plné, 70 Kč/snížené a 170 Kč/rodinné.
Vyhledat