Nová výstava ve Fotograf Gallery ukazuje město jako živoucí organismus

Fotograf Gallery
Fotograf Gallery

27. května ve Fotograf Gallery proběhne vernisáž skupinové výstavy Of Walking in Ice, pojmenovaná podle stejnojmenného románu Wernera Herzoga. Výstava nahlíží na město skrze sérii narativních filmů od skupiny mezinárodních umělců z mnohočetných historických, nedávných i současných perspektiv a ukazuje proměny vlivů urbanismu a architektury na jednotlivce a společnost. Výstava potrvá až do 25. srpna a její součástí je doprovodný program ve formě přednášky, procházky, zábavných her pro děti či výzvy s ekologickým podtextem. 

 

Of Walking Walking in Ice (Chůze v ledu) je druhou výstavou z nové výstavní koncepce Fotograf Gallery. Ta výstavám poskytuje delší časový úsek pro prezentaci i doprovodný program, který odráží téma výstavy. Nový je také kurátorský tým galerie: Hana Buddeus, Vojtěch Märc, Tereza Rudolf a Jen Kratochvil. Kurátorem aktuální výstavy je Jen Kratochvil, který současně vede Kunsthalle Bratislava. Pro skupinovou výstavu, jež se zabývá městem jako sítí budov, spojnic, ale i vztahů, vybral díla umělců jako jsou Liam Gillick, Eva Koťátková, Wendelien van Oldenborgh, Katja Pratschke & Gusztáv Hámos či Max Vajt.

 

„Jako u každého organismu i zde jsou všechny základní funkce považované za samozřejmost, dokud se nezačnou zasekávat a projevovat známky stárnutí a únavy materiálu. Žádné město nestárne do krásy; nic mu neumožňuje trvale udržitelný výkon. Ale i na to si člověk zvykne. Stav neustále pokračujícího úpadku se stává stavem žití. Připomíná to chůzi po ledě. Každý krok je nutné dobře zvážit, abyste neuklouzli, abyste se neprobořili do neznáma pod hladinou,“ vysvětluje kurátor výstavy Jen Kratochvil.

 

Na výstavě v prostorách galerie v Jungmannově ulici bude k vidění např. snímek Hidden Cities od Katji Praschke & Gusztava Hámose. Jeho námětem jsou osobní pohledy na místo, jež nazýváme ‚městem‘. Město autoři pojímají jako živoucí organismus, odrážející společenské procesy a interakce, ekonomické vztahy, politické podmínky a osobní záležitosti. Ve městě jsou lidské vzpomínky, touhy a tragédie vyjadřovány nápisy a značkami vyrytými do domovních zdí a dlažby.

 

Eva Koťátková cyklus koláží In the Body of a Fish Out of Water. Název je doslovným odkazem na stav vykořenění, jinakosti nebo dysforie, jaký zažívají lidé konfrontovaní s převažujícími společenskými normami a konvenčními hodnotami. Nalezený materiál ze starých ilustrovaných encyklopedií nebo atlasů podmořského života vstupuje do dialogu s intervencemi kresbou, výstřižky nebo bizarními kombinacemi zdrojů.

 

Z českých zástupců se na výstavě dále představí Max Vajt, student fotografie na FAMU v ateliéru Hynka Alta. Ve své tvorbě se zaměřuje na tisky, videa, podcasty a videohry. Jeho dílo A Nation Was Born vzniklo na základě fascinace vzdělávacím simulátorem občanství vytvořeným s pomocí herního enginu v rámci nově zaváděného paralelního digitálního státu Estonsko. V Of Walking in Ice odhaluje tento stále pokračující projekt pouze své fragmenty, jako jsou prezentační video jako z vystřiženého z turistického veletrhu nebo němá sestříhaná verze čechovovského dramatu, v němž sledujeme osamoceného protagonistu na jeho sebereflexivní cestě herním prostředím.

 

Fotograf Gallery: Of Walking In Ice

VERNISÁŽ 27. 5. od 16–22.00

  1. 5.–25. 8. 2021, Fotograf Gallery, Jungmannova 19/7, Praha 1

Kurátor: Jen Kratochvil

Umělci: Liam Gillick, Eva Koťátková, Wendelien van Oldenborgh, Katja Pratschke & Gusztáv Hámos, Max Vajt

 

Více informací: https://fotografgallery.cz/of-walking-in-ice

 

Doprovodný program

 

V rámci doprovodného programu se v pondělí 31. května od 18 hodin uskuteční přednáška Ivana Folettiho Město jako pěší zážitek. Ivan Foletti vede Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění na FF MU. Spolu se svými studenty několikrát vyrazil na daleké pěší cesty napříč Evropou, při nichž tito Stěhovaví historici umění právě díky tělesné zkušenosti poutnictví objevovali nové pohledy na památky středověké sakrální architektury. Na příkladu tří měst, v nichž Ivan Foletti dlouho žil (Řím, Moskva a New York), ukáže, nakolik může nekonečné procházení městem zásadně změnit naši zkušenost. Jeho premisou bude fakt, že město je do jisté míry živý organismus, vytvářený nejen stěnami a ulicemi, ale také lidmi, kteří každodenně plní jeho ulice.

 

Projít městem je pak procházka, z níž vznikne audio walk. Proběhne 23. června od 17 hodin a zaměří se na to, jak zažíváme město jako chodci a jak se naše vnímání proměňuje v závislosti na našich rozdílných zkušenostech. Nabídne možnost podívat se na Prahu pohledem originálních průvodců: paní Ivany z organizace Pragulic, jejímž domovem bývalo Hlavní nádraží, a básníka Jonáše Zbořila, který se rád toulá městem, zvláště pak jeho neupravovanými částmi.

 

Více informací: https://fotografgallery.cz/of-walking-in-ice-doprovodny-program 

 

FOTOGRAF

Cílem spolku Fotograf je propagace a podpora fotografie v rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného umění a do povědomí široké veřejnosti nejen u nás, ale také výrazně na mezinárodní scéně. Spolek vydává časopis, provozuje galerii a pořádá festival. Časopis Fotograf vychází od loňského roku třikrát ročně jako souhrnné tematicky koncipované periodikum o 80 stranách. Existuje v české i anglické mutaci již od roku 2002. V roce 2020 prošel redesignem. Na činnost časopisu navázala Fotograf Gallery v roce 2009 a o dva roky později vznikl Fotograf Festival.

 

Comments

comments

Vyhledat