Pohyb slouží u dětí i k prevenci a terapii řečových vad

Foto Adam Litera Fisaf
Foto Adam Litera Fisaf

Při vývoji řeči u dětí hraje významnou roli úroveň a zralost jejich hrubé i jemné motoriky. Pohyb a řeč spolu totiž úzce souvisejí. Je to další důvod, proč vést děti k pravidelnému pohybu. Proto vznikl i projekt Děti na startu. Také proto je právě tělesné cvičení tak důležité pro prevenci i terapii řečových vad.

„Hrubá motorika ovlivňuje držení těla a pohyb. Patří sem například lezení, plazení, chůze, běh, šplh… Hrubá motorika je předchůdcem jemné motoriky, jejíž dobrá funkce je předpokladem pro správný vývoj řeči a verbální komunikace. I z tohoto důvodu je ideální, pokud se už předškolní děti pravidelně věnují odborně vedeným pohybovým aktivitám. Ty by měly probíhat hravou formou, aby děti bavily. Při logopedické práci je zásadní propojovat pohyb s mluveným výkonem – patří sem například výrazná gestikulace při přednesu básniček, rytmická chůze nebo cvičení doprovázené říkankami. Ostatně tělesná cvičení se po staletí používala například při léčbě koktavosti,“ říká Jana Boučková z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, která je autorkou celonárodního projektu Děti na startu. Ten je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Důležité je, že se do projektu můžou zapojit všechny děti od 4 do 9 let bez rozdílu, tedy štíhlé i s nadváhou nebo obézní, talentované i netalentované, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Téměř 9 000 dětí v pohybu!

„Kurzy, které probíhají v rámci projektu Děti na startu už sedmým rokem ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách, v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách a podobně, vedou odborně vyškolení trenéři a instruktoři. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz připravuje k projektu Děti na startu pravidelně po celé ČR akreditované školení MŠMT, kde dle předchozího vzdělání může absolvent tohoto školení získat diplom Šéftrenér DNS nebo Asistent šéftrenéra DNS,“ upozorňuje hlavní koordinátorka projektu Děti na startu Jitka Literová.

„V kurzu se dozvíte vše podstatné o projektu, metodice cvičení, náplni hodin a vše si vyzkoušíte v praxi na ukázkové hodině Dětí na startu, jejíž součástí je gymnastická průprava i základy míčových her a atletiky. Zároveň získáte vědomosti o pohybových schopnostech dětí, o jejich výživě, věkových zákonitostech i o možnosti spolupráce s Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz, který projekt zaštiťuje a zapojeným střediskům a účastníkům nabízí řadu dalších výhod,“ uzavírá Jitka Literová s tím, že projekt už přivedl k pohybu za sedm let své existence téměř 9 000 dětí od 4 do 9 let.

 

Více informací a termíny konání kurzů najdete na www.detinastartu.cz

Comments

comments

Vyhledat