Poslední listopadovou neděli se setkají rodiny Čechů a cizinců u prostřeného stolu

ilustrační foto Photo by <a href=Spencer Davis on Unsplash ">
ilustrační foto Photo by Spencer Davis on Unsplash

Poslední listopadovou neděli, 27. listopadu, se uskuteční tradiční setkání českých rodin a rodin cizinců ze třetích zemí u prostřených stolů.

Autoři projektu Rodina Odvedle si dali za cíl prostřednictvím neformálního setkání rodin odlišných kultur podpořit integraci cizinců žijících v České republice. Jedna rodina se vždy ujme role hostitele a ve své domácnosti tak připraví jedno z 30 plánovaných setkání, které se uskuteční za přítomnosti asistenta. Rodiny jsou vždy párovány podle kritérií, jakými jsou věk, profese, zaměstnání, počet a věk dětí, zájmy, aby zúčastnění nalezli během oběda co nejvíce společných témat k rozhovoru a navázali vztahy, které budou úspěšně pokračovat i v budoucnu.

Zpočátku probíhá komunikace prostřednictvím krajských koordinátorů a následně asistentů setkání. Ti osobně kontaktují rodiny, podají jim informace o druhé rodině a průběhu setkání. U samotného setkání pak asistent v případě potřeby pomůže prolomit prvotní bariéry a případný stud.

Rodina Odvedle patří mezi nejúspěšnější projekty podobného zaměření. Během osmnácti let své existence během 868 setkání spolu ke společnému stolu zasedlo více jak 4 800 Čechů a cizinců. Projekt mimo jiné získal ocenění Social Marie za svoji originalitu a inovativní přístup integrace cizinců. Formát projektu převzalo dalších 7 evropských států, mimo jiné Portugalsko nebo Španělsko.

Termín setkání, která proběhnou ve vybraných krajích České republiky, mohou být ze zdravotních či osobních důvodů posunuta nebo se jednotlivé obědy můžou uskutečnit v odlišných dnech. Rodiny, které mají zájem se takového setkání zúčastnit, se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webové adrese http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle.

Comments

comments

Vyhledat