Terapeutické centrum Modré dveře nabízí na vánoční akci možnost poznat umění sklářů

Modré dveře pořádají 1. prosince celodenní akci, na které můžou návstěvníci poznat práci se sklem a také si pořídit vánoční ozdoby nebo dárky. Zajímalo nás, co jsou Modré dveře zač, a zjistili jsme tohle:

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. bylo založeno v říjnu 2011 (dříve pod názvem Občanské sdružení Modré dveře). Od té doby pracuje s lidmi s duševním onemocněním a mentálním postižením, kterým poskytuje sociální služby, dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Od roku 2011 poskytuje také krizovou pomoc pro všechny osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Tyto sociální služby byly od samého začátku doplněny o psychoterapie, které mohou využívat klienti i jejich rodinní příslušníci či blízké osoby.

Od roku 2014 poskytuje také zdravotní služby – konkrétně služby klinického psychologa. Od roku 2017 poskytuje i služby pro pěstouny, získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Celý systém našich služeb je doplněn o pedagogicko-psychologické poradenství a vzdělávání v oblasti psychologie, sociální práce a pěstounské péče.

Služby jsou terénní i ambulantní. Za dobu své existence podpořilo centrum více než 2500 osob.

Sociální pracovníci, psychoterapeuti, kliničtí psychologové, krizoví interventi, pracovníci pověření SPOD a lektoři, čerpají pravidelné supervize. Sledují aktuální trendy v práci s lidmi s duševním onemocněním a účastní se povinných i nadstavbových vzdělávacích programů.

Zařízení má členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, Asociaci komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví, Asociaci klinických psychologů, České arteterapeutické asociaci, Asociaci dramaterapeutů, Společnosti rodinných a systemických terapeutů a dalších. Podílíme se na reformě psychiatrické péče a ústavní péče.

V současné době mají Modré dveře více než 50 zaměstnanců.

Zařízení nabízí služby jak pro klienty, tak i pro jejich rodiny. Zastáváme názor, že do procesu práce s klientem je často žádoucí vtáhnout i rodinný systém, čímž se podpora zefektivní. Další přidanou hodnotou je, že klienti u nás nacházejí komplexní péči pod jednou střechou. Odborníci jim nabízejí provázané a prostupné formy podpory v rámci jedné organizace na pracovištích Kostelec nad Černými lesy, Říčany, Praha – Hostivař, která jsou od sebe vzdálena do 20 minut jízdy.

podrobnosti o vánoční akci zde: MD Letak 1 2A5 Vanocní Tvoreni Op4

 

http://www.modredvere.cz/

https://www.facebook.com/modredvere/

 

Comments

comments

Vyhledat