Prezentace studentů UMPRUM na Ars Electronica Festivalu

Veronika Miškovičová a spol_Photosynthetic Landscapes UMPRUM
Veronika Miškovičová a spol_Photosynthetic Landscapes UMPRUM

SYNTHESIZING / DISTANCING
Platforma & Photosynthetic Landscapes Ateliéru architektury III

9. – 13. 9. 2020

Ars Electronica Festival, JKU Campus, Linec, Rakousko
Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7 – Holešovice
Galerie Pragovka, Kolbenova 923/34a, Praha 9 – Vysočany

 

Experimentální platformy Ateliéru architektury III se na Ars Electronica Festival snaží nalézt řešení k současné environmentální a epidemiologické krizi.

Ars Electronica Festival, nově jeden velký festival v síti, reaguje na nejaktuálnější témata a otázky současnosti. Poprvé se pořádá nejen v Linci, ale na 120 místech po celém světě, kde vzniknou tzv. Ars Electronica Gardens. Objeví se na všech kontinentech světa včetně výzkumné lodi na Antarktidě. Zastoupení nebude chybět ani v Praze, kde svou „zahradu“ představí Ateliér architektury III UMPRUM.

Na aktuální otázku „Jak bychom měli pokračovat?“ se snaží odpovědět i projekty Platforma a Photosynthetic Landscapes a nabízejí řešení k současné environmentální a epidemiologické krizi. Autoři se ve svých intervencích pokoušejí spojit zdánlivé protiklady – přírodu a technologie, koncepci demokratické otevřenosti versus bezpečné izolace. Jejich prostřednictvím vnímají aktuální situaci a zdůrazňují potřebu překlenout tyto protiklady v jeden fungující systém.

Platforma, projekt doktoranda Davida Kovaříka a asistenta Ateliéru architektury III Shoty Tsikoliyi, se zaměřuje na změny veřejného prostoru. „Dosud otevřený veřejný prostor, určený pro setkávání lidí, výměnu myšlenek a spolupráci, byl konfrontován různými bezpečnostními pravidly. Společnost se musí čím dál více vyrovnávat s novými nároky, ale zároveň se snaží zachovávat stávající hodnoty demokratického prostoru. V projektu Platforma testujeme upravení veřejného prostoru tak, aby všechna nutná omezení měla přirozený a neinvazivní charakter“, vysvětluje Shota Tsikoliya záměr projektu a experimentu zároveň.

Na prostoru 6,25m2 bude vytvořen veřejný prostor setkávání a distance. Inspirací mu budou textury barokních zahrad, které mají stimulovat a manipulovat veřejnost k nárokům na nový veřejný prostor. Chování návštěvníků bude sledováno a získaná data zpracována jako samostatná case study k tématu textury veřejného prostoru.

Veřejným prostředím, konkrétně úbytkem zeleně, se zabývá také projekt Photosynthetic Landscapes, vedený doktorandkou Veronikou Miškovičovou. Ubývající zeleň nahrazuje systémem využití fotosyntetických organismů – mokrořas. Vytváří modulární organický systém, který posouvá hranice uvažování nad průnikem přírody a technologie v kontextu environmentálně orientované prostorové instalace.

„Uvědomujeme si, jak velký vliv může mít kvalitní a promyšlený design a architektura na okolní prostředí i přírodu. Studenty se snažíme vést k tomu, aby nenavrhovali jen další věci, ale domýšleli všechny důsledky, jejichž vznik pro společnost i prostředí mají. Projekty Photosynthetic Landscapes a Platforma jsou výbornou ukázkou myšlení našich studentů a směřování školy“, konstatuje rektor Jindřich Vybíral.

Projekty budou prezentovány na mezinárodní úrovni v rámci on-line prezentací a projekcí Ars Electronica Festival. Ve své fyzické podobě budou navíc po dobu rakouského festivalu k vidění na samostatných výstavách v Galerii Pragovka (Photosynthetic Landscapes) a v Holešovické tržnici (Platforma). Podrobně s nimi také seznámí speciální webové stránky, které pro tuto příležitost připravili studenti Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM Sergei Gavroche a Kryštof Novák. Spuštěny byly 5. září.

Comments

comments

Vyhledat