PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

Foto Ondřej Přibyl
Foto Ondřej Přibyl

Výstava Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM reprezentuje nezastupitelnou hodnotu kooperace při vzniku nových projektů. Výstava probíhá v Západočeské galerii v Plzni až do 1. listopadu. 

Spolupráce je nezbytnou součástí fungování a rozvoje lidské společnosti. Obzvláště v současné době se ukazuje, že propojení mezi jednotlivci i obory přináší lepší a komplexnější řešení nejrůznějších aktuálních potřeb a problémů. Výstava studentů UMPRUM dokazuje sílu sdílení, vzájemné pomoci i společného hledání nových alternativních řešení.

Přihraj! se předchozím velkým bienálním výstavám UMPRUM vymyká. Poprvé se představí mimo hlavní město Prahu, a to v prostorách Masných krámů Západočeské galerie v Plzni. Druhou novinkou je téma výstavy – Spolupráce. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové vytvořili, ale pojí jej spolupráce na nejrůznějších úrovních.

Na projektu pracoval kurátorský tým absolventů UMPRUM v čele s Darinou Zavadilovou. Prostřednictvím vybraných děl a jejich kontextualizace kriticky nahlížejí na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektují (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu. „Spolupráci přitom vnímáme jako síť vzájemných vztahů, návazností a kauzalit, ať již s výrobci, technology, zadavateli, pedagogy nebo dalšími spoluautory. Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci. Ta sice sama o sobě nemusí být zárukou dobrého výsledku, nabízí se však jako východisko pro tvůrčím oborům vlastní překračování disciplinárních omezení“, říká ke koncepci výstavy kurátorka Darina Zavadilová.

Z 33 vystavených projektů můžeme například jmenovat zdařilou spolupráci na návrhu tramvaje URBI Tomáše Chludila, absolventa Ateliéru průmyslového designu. Na vývoji autonomní tramvaje, pracoval se specialisty ze společnosti Škoda Transportation. Jeho prioritou bylo, aby tramvaj byla bezpečná a esteticky univerzální. Diplomový projekt zaujal natolik, že se stal zaměstnancem společnosti a pracuje v nově založeném designérském oddělení.

Přístup postavený na rešerších, sledování potřeb lidí i daného místa využíval Igor Machata. Student Ateliéru architektury II v projektu OKDR 2.0 navrhoval revitalizaci bývalého obchodního domu v bratislavské čtvrti Ružinov. K projektu se postavil komplexně a do revitalizace nezahrnul jen samotnou chátrající budovu, ale i její okolí a hledal optimální řešení pro toto místo. Využívá například staré výkopy pro vodní náměstí, zahrnuje rekreační a odpočinkové zóny, ale zároveň při všech navrhovaných změnách zohledňuje život na sídlišti a potřeby lidí.

Na spolupráci s technology a různými specialisty staví projekty Dity Lešovské a Amálie Koppové, které se věnují tématu udržitelnosti a ekologie. Amálie Koppová, studentka Ateliéru textilní tvorby, se zabývala dalším využíváním potravinového odpadu. Z vybraných zbytků různého exotického ovoce získávala přírodní pigmenty pro barvení látek. Na vývoji spolupracovala s UPM a zároveň si musela vybudovat síť dodavatelů potřebných surovin. Dita Lešovská z Ateliéru designu nábytku a interiéru ve spolupráci se sklářskou firmou Brokis zpracovávala skleněný recyklát. Se střepy experimentovala, zjišťovala jejich chování v různých situacích a ve výsledku vytvořila desky, které se staly součástí dřevěných šperkovnic. Zhodnotit dokázala i drobné kazy, které při sklářské výrobě vznikaly – dírky ve skle posloužily jako formy pro odlévání stříbrných šperků.

Jinou formu spolupráce, a to mezi různými obory, dokládá Krabička s rozkládacím divadélkem Barbory Satranské z Ateliéru ilustrace a grafiky a Kláry Němečkové z Ateliéru produktového designu. V rámci společného semestrálního úkolu navrhly malé domácí stínové divadlo. Došlo zde k přínosnému propojení různých technických efektů a výtvarného zpracování.

Spolupráci ať už na jakékoli úrovni vnímáme jako velmi důležitou součást výuky a přidanou hodnotu, kterou může UMPRUM svým studentům do budoucna dát. Uvědomujeme si, že bez kontaktů, dovednosti komunikovat napříč různými obory a alespoň základní představy, jak funguje kooperace mezi firmami a institucemi, mají studenti výrazně těžší start pro vlastní praxi. Prohloubení těchto ne ihned patrných dovedností a velmi důležitých vazeb, bylo jedním z hlavních bodů, na které jsem se při svém nástupu chtěl zaměřit. S potěšením můžu říci, že se prohlubování spolupráce škole daří a tato výstava je tomu důkazem,“ říká rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral

Vzájemná propojenost a síť vazeb je zachycena i v architektonickém ztvárnění a grafickém vizuálu výstavy odkazujícím na jakousi mapu či herní plán. Pro instalaci byly využity různé stavební materiály, které po deinstalaci expozice mohou být opět plnohodnotně využity. U příležitosti výstavy byl zároveň vydán katalog seznamující s jednotlivými díly a jejich autory formou rozhovorů.

 

12. 5. – 1. 11. 2020

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Comments

comments

Vyhledat