Výpověď tří generací umělkyň na bienále v Prištině

Secondary Archive MeetFactory Biennale Pristina
Secondary Archive MeetFactory Biennale Pristina

Projektu Secondary Archive na 14. bienále Manifesta se účastní více než 160 umělkyň z Albánie, Běloruska, České republiky, Maďarska, Kosova, Polska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. Secondaryarchive.org je unikátní online archiv, který představuje výpovědi tří generací umělkyň ze střední a východní Evropy. Manifesta 14, která se letos koná v hlavním městě Kosova – Prištině, je pro tuto platformu příležitostí přesáhnout její současný virtuální rámec. Archiv bude rezonovat v prostoru Národní galerie v Kosovu jako zvukové dílo složené z hlasů více než 160 umělkyň. Manifesta 14 se oficiálně otevřelo veřejnosti 22. července.

Platforma secondaryarchive.org vznikla jako reakce na nedostatečné zviditelnění žen ze střední a východní Evropy v nedávné historii umění. Digitální archiv, na němž Nadace Katarzyny Kozyry a její partneři pracovali dva roky, má za cíl představit díla umělkyň z tohoto regionu a vytvořit prostor, kde budou moci aktivně promluvit. Dosud se platformě podařilo shromáždit stovky uměleckých výpovědí umělkyň z Běloruska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Všechny umělkyně z archivu byly pozvány k účasti na výstavě na Manifestě 14. K nim se připojily umělkyně z Albánie, Kosova a Srbska, jejichž výpovědi budou později zařazeny do digitálního archivu.

 

Instalace představená na Manifestě 14 má za cíl ukázat virtuální archiv v reálném prostoru prostřednictvím zvuku. Secondary archive rezonuje v interiérech Národní galerie v Kosovu jako zvukové dílo složené z hlasů umělkyň z 9 zemí střední a východní Evropy. Obsah nahrávek má různé podoby: od manifestů přes zvukovou poezii, zpovědi a dokonce i hádky až po prostá slova šeptaná nebo opakovaně vykřikovaná.

 

Tato silná zvuková vlna vyjadřuje nedostatek přítomnosti, zviditelňuje neviditelnost žen, regionů, neuznaných hranic, jazyků a vyprávění. Cílem projektu je pomoci prozkoumat kulturní oblasti zemí zastoupených umělkyněmi – přiblížit nehmotné postupy, znalosti a zkušenosti žen v umění, které po sobě zanechaly jen málo hmatatelných stop nebo žádné.

 

Partneři projektu se rozhodli zrušit roli kurátora i výběr umělkyň, chtějí se vyhnout upřednostňování konkrétní země či problematiky. Aby se odrazila rozmanitost a složitost regionu, který je často vnímán jako kulturně homogenní, jsou hlasy umělkyň zaznamenány v jazyce, který si sami zvolily. Titulky v angličtině a albánštině zajistí dialog mezi umělkyněmi z velmi odlišných generací a politických kontextů, které však čelí podobným problémům nedostatečného uznání na západní umělecké scéně.

 

Manifesta, která každé dva roky mění své místo konání, se letos uskuteční v hlavním městě Kosova Prištině. Toto nomádské bienále se záměrně snaží udržet si odstup od toho, co je často považováno za dominantní centra uměleckého života, a místo toho hledá svěží a úrodný terén, na němž by místní, národní i mezinárodní publikum zaujalo novými aspekty a formami uměleckého vyjádření. Program vytvořený společně s místní komunitou se zaměřuje na katalyzování pozitivních změn a posilování občanů v jejich úsilí o znovuzískání veřejného prostoru. Manifesta 14 Prishtina bude probíhat od 22. července do 30. října 2022. Všechny výstavy a akce v rámci bienále budou zdarma a přístupné veřejnosti.

Více informací: www.manifesta14.org

 

Projekt Secondary archive na Manifestě 14 Priština organizuje Nadace Katarzyny Kozyry (Polsko) spolu s partnery: Tirana Art. Lab (Albánie), Ambasada Kultury (Bělorusko/Litva/Německo), MeetFactory (Česká republika), Easttopics (Maďarsko), Oral History Initiative (Kosovo), Center for Cultural Decontamination (Srbsko), björnsonova (Slovensko), Artsvit Gallery (Ukrajina). Iniciativu podporuje Visegrádský fond.

 

Secondary Archive at Manifesta 14 Prishtina

  1. 07.–30. 10. 2022

The National Gallery of Kosovo

Comments

comments

Vyhledat