Mistři klasické hudby: Giacomo Puccini

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.

Giacomo Puccini

Lucca je malé město ve středu Itálie, v někdejším Toskánském velkovévodství. Z větších měst je nejblíže Pisa se svou šikmou věží. Do hudební historie vstoupila Lucca několikrát. Po tři roky zde působil slavný houslový mág Niccolo Paganini a jeho smyšlený vztah k Napoleonově sestře, toskánské velkovévodkyni Marii Anně, zvané Louisa, se stal námětem operety Franze Lehára.

Narodili se zde skladatelé Luigi Boccherini a Andrea Catalani.

A po několik generací se dědilo hudebnické povolání v rodině Pucciniů. Prapraděd Giacomo Puccini se usadil v Lucce roku 1740 a stal se ředitelem kůru v katedrále sv. Martina. Po něm nastoupili Antonio, Domenico a Michele. Všichni byli i zdatnými skladateli především církevních kompozic, ale i klavírní a komorní hudby a oper. Michele Puccini byl žákem jednoho ze slavných autorů období bel canta Gaetana Donizettiho a dotáhl to až na generálního hudebního ředitele města Luccy.

Povolání městského varhaníka přecházelo z otců na syny automaticky a jedno z Michelových sedmi dětí, synek Giacomo, narozený 22. prosince 1858, byl pokládán za dalšího samozřejmého nástupce. Otec Michele však zemřel, když bylo Giacomovi pouhých šest let. Nezletilému následníkovi hudebnického trůnu byl tedy zatím určen zástupce. Tím se stal Giacomův strýc Fortunato Magi, který chlapce vedl na první cestě do říše hudby.

S malým Giacomem, jehož myšlenky se toulaly úplně jinde než v pravidlech přísné kompozice, však neměl mnoho trpělivosti. Ve čtrnácti letech přece jen Giacomo dědičný úřad městského varhaníka převzal. To měl již jiného učitele hudby a výsledky se začaly dostavovat. Jako dvaadvacetiletý napsal mši, která je důkazem Pucciniho tehdy již rozvinutého talentu, také však tehdejší úrovně operou silně ovlivněné církevní hudby. Část z této mše později také v opeře použil: v operách Manon Lescaut a Tosca nalezneme její hudební stopy.

 

Více čtěte na webu nakladatelství Muzikus.

Comments

comments

Vyhledat