RUBIKON Centrum vítá zavedení elektronických náramků pro vězně

foto: pixabay
foto: pixabay

Lidí v domácím vězení přibude, věří RUBIKON Centrum. Zavedení elektronických náramků je významným krokem.

Nezisková organizace RUBIKON Centrum vítá a podporuje spuštění elektronického monitorovacího systému. Je to velmi důležitý a významný krok, na který justice čeká už 8 let.RUBIKON Centrum více než 24 let vytváří programy ke snížení recidivy a alternativní tresty, vč. domácího vězení (TDV), rozhodně považuje za potřebné. Trest odnětí svobody (vězení), by měl být ukládán pouze pachatelům, u kterých náprava na svobodě selhala nebo jsou nebezpeční pro společnost.

Pokud bude elektronický monitorovací systém funkční, budou soudci tento typ alternativního trestu více ukládat. Dosavadní systém kontroly výkonu TDV návštěvami probačních úředníků byl neefektivní, neúměrně zatěžoval Probační a mediační službu (PMS) a přes veškerou snahu dával prostor k obcházení podmínek výkonu. V loňském roce tvořil TDV pouhé 1 % z alternativních trestů, na jejichž výkon PMS dohlížela.

„Ve věznicích, které jsou dlouhodobě přeplněné, si odpykávají trest i osoby, u kterých by mohla resocializace probíhat na svobodě. Příkladem jsou ti, kteří neplatí výživné. Pobyt ve vězení totiž možnosti výživné splácet rozhodně nezvyšuje,“ říká ředitelka služeb RUBIKON Centra Lenka Ouředníčková.

Výhodou alternativních trestů vč. domácího vězení je, že odsouzení mohou pracovat – tzn., že platí daně, hradí škodu poškozenému, nepřicházejí o pracovní návyky, schopnosti a dovednosti. Odsouzený také zůstává s rodinou, nedochází k přetrhání sociálních vazeb a může pečovat o děti. Alternativní tresty také tolik nezatěžují státní rozpočet. Pobyt ve vězení je velice nákladný – daňové poplatníky stojí 1 200 Kč/den, oproti 130 Kč/den za domácí vězení, z nichž 50 Kč si hradí sám odsouzený.

„Nejedná se přitom o mírný nebo benevolentní trest. V trestním zákoníku je uveden jako druhý nejpřísnější po trestu odnětí svobody. Může být uložen až na 2 roky, po které se odsouzený musí zdržovat v určený čas na určeném místě, je omezena jeho svoboda,“ říká garant programu alternativní trestyRUBIKON Centra Marek Demner.

RUBIKON Centrum od roku 1994 podporuje lidi s trestní minulostí na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Od roku 2012 pomohlo více než 800 klientům získat legální zaměstnáníOrganizace spolupracuje s téměř 400 zaměstnavateli.

Comments

comments

Vyhledat