Slavnostní vyhlášení Cen Nakladatelství Academia a Studentské soutěže Nakladatelství Academia

Foto Stanislav Pecháček
Foto Stanislav Pecháček

V pátek 4. září 2020 proběhlo v budově Akademie věd České republiky v Praze slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku Cen Nakladatelství Academia a zároveň 8. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. V soutěži Ceny Nakladatelství Academia byly hodnoceny publikace vydané v roce 2019 na pracovištích Akademie věd České republiky a v Nakladatelství Academia. V 8. ročníku Studentské soutěže byly hodnoceny magisterské diplomové práce obhájené v období 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019. Záměrem této soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Do 12. ročníku Cen Nakladatelství Academia bylo přihlášeno celkem 59 publikací. V rámci jednotlivých kategorií ocenila desetičlenná odborná porota v čele s prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., následující tituly…

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Český historický atlas Evy Semotanové, Zlatici Zudové-Leškové, Jitky Močičkové, Jiřího Cajthamla, Pavla Seemanna, Jana D. Bláhy a kolektivu. V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce zvítězili Jan Kuneš a Milan Sobotka s překladem publikace Fenomenologie ducha. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Zdeňka Kaplana a kolektivu autorů Klíč ke květeně České republiky. Cenu za výtvarné zpracování si odnesl Robert V. Novák za grafickou přípravu publikace Katedrála viditelná a neviditelná. Cenu poroty získali Pavel Škácha, Jakub Plášil a Vladimír Horák za publikaci Jáchymov.

Nejprodávanější knihou roku 2019 z produkce Nakladatelství Academia je knižní rozhovor Vladimíra Mertlíka s armádním generálem Petrem Pavlem V první linii.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Jany Maříkové-Kubkové a kol. Katedrála viditelná a neviditelná. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara převzala autorka z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Evy Zažímalové.

V 8. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích.
Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal Josef Vacek s prací Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687—1727 obhájenou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii Vědy o neživé přírodě zvítězil Otomar Gottstein s prací Generalizace zástavby s využitím typifikace obhájenou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy nebyla cena udělena.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 41 diplomových prací, které hodnotily odborné poroty jednotlivých kategorií. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Vítězné diplomové práce z předchozího, sedmého ročníku, byly během slavnostního vyhlášení představeny již v knižní podobě, knihu Malostranský graduál a jeho donátoři převzala Jana Doktorová, knihu Genetická variabilita vybraných populací buku lesního v České republice převzala Dagmar Zádrapová, autorem knihy Expozice elektromagnetickému záření z běžných zdrojů je Martin Bartas.

Comments

comments

Vyhledat