Co se bude stavět v Praze: Podívejte se na vizualizace

Trojská lávka, foto IPR Praha
Trojská lávka, foto IPR Praha

Praha chystá řadu nových budov a komplexů, které dnes představila médiím. Dlužno dodat, že stavební priority jsou otázkou velmi dlouhodobého výhledu a například Vltavská filharmonie je idea, která se zhmotní asi až za mnoho, mnoho let. Ondřej Boháč, ředitel IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), zdůraznil také potřebu nových infrastrukturních staveb, které propojí vltavské břehy, i výstavbu nových městských čtvrtí. „Dali jsme dohromady 25 pražských priorit, které budou představeny od 23. září v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na výstavě PRAHA ZÍTRA? PRAŽSKÉ PRIORITY. Patří mezi ně nové čtvrti, dopravní propojení či nové parky.”

 

Trojská lávka už letos

Mezi časově méně vzdálené projekty patří například trojská lávka (obrázek nahoře), která má být dokončena koncem letošního roku. Jejími architekty jsou Libor Kábrt, Lukáš Vráblík (statik), Gabriela Elichová a Martin Elich.

Štvanice: revitalizace pro relax

Štvanice – revitalizace ostrova, zdroj IPR

Počítá se s revitalizací ostrova Štvanice. Má stát 200 až 500 mil. Kč. „Ostrov Štvanice má dlouhou tradici volnočasového využití už od 17. století, kdy se zde pořádaly hony na zvěř. Na začátku dvacátého století zde začal fungovat první český tenisový klub, na ostrově stál donedávna také zimní sportovní stadion (pro nevyhovující technický stav byl i přes protesty památkářů zbořen v roce 2012). Právě na tuto rekreační a sportovní tradici má navázat revitalizace ostrova podle návrhu architektonického studia RKAW, který byl vybrán v architektonické soutěži už v roce 2013. Hlavní město téma revitalizace ostrova nedávno znovu otevřelo a dohodlo se s architekty na zpracování návazné koncepční studie.

Paralelně s dopracováním podrobnější dokumentace se dokončuje rekonstrukce Negrelliho viaduktu (jednoho ze dvou mostů, které ostrov přetínají) a plánuje se stavba lávky pro pěší a cyklisty z Holešovic do Karlína, která bude mít na ostrově svoji „odbočku“. V současnosti čeká projekt na podpis smlouvy mezi hlavním městem a architektonickým studiem,“ uvádí IPR Praha.

Tržnice jako priorita

Pražská tržnice, zdroj IPR

Praha se hodlá dále zaměřit na revitlaizaci Holešovické (Pražské) tržnice. Dokončení celé akce je plánováno až na rok 2035 a proinvestovat se mají 2 až 3 miliardy. „Areál Pražské tržnice má potenciál stát se atraktivním centrem společenského života 21. století, pro širokou obec obyvatel různých věkových kategorií. Náplň areálu bude po revitalizaci založena na vhodném mixu maloobchodu, služeb, kultury, gastronomie a volnočasových aktivit.

Město Praha získalo v roce 2019, po vyhraném soudním sporu s předchozím nájemcem, opět kontrolu nad celým areálem. Rekonstrukce tržnice bude probíhat postupně. Již teď se otevřela první opravená část (objekt H40). Dalším objektem, který má projít renovací je bývalá burza, která má být plně v režii hlavního města. Aktuálně se čeká na stavební povolení, a ještě letos by měla být vyhlášena veřejná zakázka na stavební firmu. Příští rok bude opravena hala 35. Nejnákladnější položkou celkové rekonstrukce bude obnova inženýrských sítí. Kromě samotných objektů vzniknou v areálu nové vstupy, bude vystavěna vyhlídková věž v místě bývalého komína a zasazeny nové stromy,“ uvádí IPR.

 

Rohan: byty a park

Rohan, vizualizace IPR

 

„Rohanský ostrov se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic. Na 88 hektarovém území bývalého vltavského ostrova a přilehlého předpolí se plánuje, či již probíhá realizace několika velkých veřejných i soukromých investic, které tuto lokalitu transformují do podoby nové pražské čtvrti. Největší soukromou investicí pak je multifunkční projekt Rohan City, který sousedí s několika dalšími menšími developerskými projekty.

V rámci Rohan City vzniknou nové byty pro skoro 4 000 lidí, kanceláře, restaurace, obchody, služby a na základě dohody s MČ Prahy 8 také veřejná základní škola. Cílem investora je vytvořit rostlé město s různorodým architektonickým otiskem, a proto se na podobě budoucí čtvrti bude podobně jako v případě Smíchov City podílet vícero architektonických studií. Lokalita vyniká skvělou dopravní obslužností. V blízkosti území se nacházejí páteřní cyklostezka A2, tramvajová trasa a trasa metra B se stanicemi Křižíkova, Invalidovna a Palmovka. Do budoucna však bude nutné přistoupit k rekonstrukci Libeňského mostu a zřejmě také ke stavbě nového mostu, jehož poloha zatím ještě není pevně zafixována a který nese pracovní název Rohanský.

Zásadní veřejnou investicí je projekt Rohanský park, který bude zabírat největší plochu dotčeného území a v případě povodní poslouží jako důležitá součást protipovodňové ochrany města. V současnosti probíhá příprava zadání krajinářské studie. Koncepci bude zpracovávat tým, který vzejde z mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem. První fáze projektu, která nebude vyžadovat stavební povolení, by mohla být hotova již za tři roky,“ uvedl IPR.

 

O dalších místech (Císařský ostrov aj.) se více dozvíme na zmíněné výstavě v CAMPu, o které budeme včas informovat.

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Vyhledat