Telegraph Gallery Olomouc zahajuje novou výstavu SIGNÁL I

Alexander Tinei, Be A Poem, 2017, Olej, Plátno,200 X 300cm
Alexander Tinei, Be A Poem, 2017, Olej, Plátno,200 X 300cm

OLOMOUCKÁ TELEGRAPH GALLERY VYSÍLÁ PRVNÍ SIGNÁL ZE SBÍRKY ROBERTA RUNTÁKA

Autorská dvojice, kurátor Martin Drábek a architekt David Vojtuš, připravila výstavu SIGNÁL I, první ze série pravidelných výtvarných přehlídek reprezentujících sbírku Roberta Runtáka. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 25. června v 18 hodin. V olomoucké Telegraph Gallery bude k vidění do 13. 9. 2020.

Cílem výstavního cyklu je prezentovat umění ze sbírky Roberta Runtáka, se kterou se kurátor seznamuje až během přípravy výstavy. Jeho volba tak nevychází z kontinuální práce a dlouholeté znalosti sbírky, ale naopak z estetického cítění a osobního vkusu. Kurátor nemá žádná omezení ve výběru ani instalaci.

Koncept naší kurátorsko-autorské dvojice je možno charakterizovat jako určitou sondu do rozsáhlého organismu individuálního a subjektivního pohledu sběratele. Nejde nám o představení nejzásadnějších děl sbírky. Klíčem našeho záměru a instalace je pochopení fenoménu sběratele a sběratelství jako koncentrované činnosti založené na mnoha proměnných v kombinaci s genezí osobních preferencí, možností trhu a vlastních hranic, vysvětluje kurátor Martin Drábek.

TRADIČNÍ VÝSTAVA V NETRADIČNÍ INSTALACI

Na první pohled se SIGNÁL I může jevit jako tradiční skupinová výstava od více než 20 autorů, avšak netradičně konceptuálně nainstalovaná. Co přesně to znamená, zůstane návštěvníkům utajeno až do vernisáže.

Společným leitmotivem výstavy je sběratelství. Martin Drábek a David Vojtuš chtějí instalací připomenout fungování mozku sběratele, který občas něco zasouvá do podvědomí a něco naopak upřednostňuje. A stejně jako se v průběhu času mění sběratelovy preference, promění se i výstava.

Výstava SIGNÁL I. se stane živým organismem. Kurátoři v jejím průběhu částečně reinstalují některá umělecká díla, aby evokovali sbírkotvorný proces, který se odehrává v každém sběrateli, uzavírá hlavní kurátor Telegraph Gallery Jan Kudrna.

Zda dojde k výměně uměleckého díla, jinému umístění, ke změně pozice či techniky, anebo bude autor nahrazen jiným, se předem nikdo nedozví. Nezbude než výstavu navštívit víckrát.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Komentovaná prohlídka s autorskou dvojicí Martinem Drábkem a Davidem Vojtušem se uskuteční ve středu 16. července a 9. září v 18 hodin. Telegraph Gallery je otevřena úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstup na výstavu i komentované prohlídky je zdarma.

 

Vystavení autoři:
Klára Hosnedlová, Vladimír Kokolia, Jiří Kovanda, Pavla Malinová, Marek Meduna, Michal Pěchouček, Alexander Tinei, Květa Válová a další.

 

SIGNÁL I
26. 6. – 13. 9. 2020 (vernisáž 25. 6. 2020 v 18 hodin)
Kurátor: Martin Drábek
Architekt: David Vojtuš
Grafický designér: Jakub Kovařík
Pořadatel: Telegraph Gallery, Jungmannova 3, Olomouc

 

SIGNÁL. Sbírka je organismus, od kterého se očekává permanentní modifikace. Sběratel je fanatik, který je pro naplnění svého metapříběhu schopen obětovat hodně. Zní to jako oxymóron, ale sběratelství je vlastně antimaterialistické. Hodnota totiž není v předmětu samém, ale v jeho významu pro celek sbírky, pro kontext, do kterého vstupuje. Sbírka uměleckých objektů začne sběratele dříve, nebo později infikovat přízrakem potřeby idealistické perspektivy, přízrakem kulturní zodpovědnosti. Kulturní dopad bude ale takový, do jaké míry se společnost ztotožní s hodnotami, jež vedly k jejímu vzniku. Právě toto je jediná cesta, jak dešifrovat Signál.

Telegraph Gallery pořádá pravidelné výstavy současného umění z České republiky i zahraničí. Na 350 m² prezentuje tvorbu známých i přehlížených autorů všech věkových kategorií. Pořádá také workshopy, umělecké kurzy a nabízí rezidenční pobyty českým i zahraničním umělcům. Více informací na https://telegraph.cz/galerie

Comments

comments

Vyhledat