Tip na výstavu: KUBIŠTA a FILLA v Plzni

foto Západočeská galerie v Plzni
foto Západočeská galerie v Plzni

 

Výstava mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly vkontextu generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století. Prostřednictvím uměleckých děl ze sbírek Západočeské galerie a dalších fondů je rekonstruována rozprava obou hlavních aktérů a jejich disputace je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníkůz řad českých, českoněmeckých a židovských umělců (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka).

 

Radikální změny, považované za zásadní impuls českého moderního umění, ke kterým došlo na pražské umělecké scéně v prvních dvou desetiletích 20. století, byly do velké míry určovány proměňujícím se osobním vztahem dvou nejsilnějších tvůrčích osobností tzv. generace Osmy aSkupiny výtvarných umělců: Bohumila Kubišty (1884‒1918) a Emila Filly (1882‒1953).

„Vzájemné působení těchto dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů, poroce 1911 však jejich názorová kolize způsobila roztříštění společného generačního úsilí. Program prosazovaný uvnitř umělecké komunity v Čechách, původně sebevědomě namířený také za hranice, byl díky těmto rozporům oslaben,“ říká autorka koncepce výstavy Marie Rakušanová.

Kubištova předčasná smrt v roce 1918 na španělskou chřipku zabránila dalšímu rozvíjení jeho tvorby, ovšem tvůrčí dialog mezi Kubištou a Fillou nebyl ukončen rokem Kubištova úmrtí. Jeho odkazu se záhy ujala nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené opozici vůčiEmilu Fillovi.

Většina vystavených děl pochází ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, jejíž sbírka kubismu se řadí k nejpřednějším v České republice. Současná výstava navazuje na souhrnnou prezentaci„českého kubismu“ ze sbírek ZČG, která proběhla před deseti lety v roce 2009 (výstava apublikace s názvem Kubismus 1910–1925. Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni).Nynější expozice je doplněna uměleckými exponáty a archiváliemi zdalších státních a soukromých fondů.

Výstavu autorsky připravila Marie Rakušanová, kurátorkou výstavy za ZČG je Petra Kočová.Architektonické řešení expozice navrhl Zbyněk Baladrán. Autorkami grafického ztvárněníexpozice a doprovodné publikace jsou Adéla Svobodová a Helena Šantavá. Autorem ilustrací – portrétů Kubišty a Filly – je Stanislav Setinský.

K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím B&P Publishing stejnojmenná publikace,jejíž autorkou je Marie Rakušanová.

 

 

KUBIŠTA – FILLA

Plzeňská disputace

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy

7. 6. – 29. 9. 2019

foto Západočeská galerie v Plzni

Aktuální informace o doprovodném programu viz www.zpc-galerie.cz a FB.com/zapadoceska.galerie

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

foto Západočeská galerie v Plzni

Comments

comments

Vyhledat