Tip na výstavu: Tomáš Ruller: PERFORM-MADE – UDRŽITELNÉ ZÁBLESKY

foto: Galerie hlavního města Prahy
foto: Galerie hlavního města Prahy

27. 6. – 14.  10.  2018

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

Mariánské náměstí 1, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin

kurátorka: Jitka Hlaváčková

Výstava v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného výstavního projektu s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila jeho první část. Aktuální výstava se, podobně jako ta, která již proběhla v Brně, snaží ukázat Rullerovu tvorbu co nejkomplexněji, avšak s jiným akcentem. Zaměřuje se více na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu a pokouší se na nich představit dvě základní polohy jeho tvorby. Na jedné straně chce ukázat původní událost v autentickém časoprostorovém kontextu, na straně druhé chce představit pro autora charakteristické zacházení se záznamem a archivem jako živým materiálem pro nové a stále aktualizované dílo.

Hlavním těžištěm výstavy však zůstává médium performance, v němž je tvorba Tomáše Rullera pevně ukotvena. První jeho dokumentovaná performance Cestou (1974) byla jasným přihlášením teprve sedmnáctiletého autora k imateriální tvorbě konceptualistů šedesátých a sedmdesátých let. Svou tvorbou reagoval například na impulsy z okruhů Allana Kaprowa, Josepha Beuyse a Jamese Lee Byarse, v rámci českého prostředí navázal na akční tvorbu Milana Knížáka nebo bodyartistů Karla Milera, Jana Mlčocha a Petra Štembery. Tomáš Ruller však své pojetí performance rozvíjí dále, stále hledá nové, hybridní formy vyjádření v hraničních oblastech. V prostoru mezi procesem akce na jedné straně a sochou, malbou, divadlem a videoartem na straně druhé, se umělec může svobodně stávat živou sochou, tvořit procesuální objekty, obrazy, scénografie i texty, a své práce pak znovu a znovu transformovat a reprodukovat do nových tvarů, médií a kontextů.

Akademické studium sochařství, které absolvoval ve druhé půli sedmdesátých let, Tomáše Rullera ovlivnilo jen málo, o to více byl však formován nástupem nových technologií a nového reflexivního jazyka postmoderny. V polovině osmdesátých let se Tomáš Ruller stal spoluzakladatelem mezinárodních hnutí Škola pozornostiBlack Market, zaměřených na umění akce. V souladu s myšlenkami těchto hnutí vytváří vlastní akční aparát symbolických prvků a technik, usilujíc o nastolení nových, společensky angažovanějších forem rituálů vztahujících se k současnosti a funkčních pro novou dobu. Ze spojení klasických médií a performance vytváří nový princip: performerovo tělo se stává sochou v pohybu, trojrozměrný objekt se proměňuje v čase a stává se událostí. Zůstává jen otisk nebo spíše reliktní záření díla v pečlivě pořizované a uchovávané dokumentaci a v „perform-made“ objektech.

Výstava v GHMP je členěna do čtyřiceti kapitol, jejichž názvy tvoří zároveň přehled základních idejí, s nimiž ve své tvorbě Tomáš Ruller zachází. Spoluautorem textů doprovázejících výstavu je filosof Miroslav Petříček.

U příležitosti výstavy připravuje nakladatelství Kant k vydání přehledovou monografii autora s řadou historických i současných textů od významných teoretiků umění. Mezi jejich autory jsou například František Šmejkal, Igor Zhoř, Ludvík Hlaváček, Vlasta Čiháková-Noshiro, Antonín Dufek, Petr Nedoma, Pavlína Morganová, Edith Jeřábková a Jan Zálešák. Monografie obsahuje také autentické výpovědi členů legendárního hnutí performance art Borise Nieslonyho nebo Zygmunta Piotrowského.

Tomáš Ruller (*1957, Brno) je umělec činný zejména v oblasti akčního umění a nových médií, organizátor řady kulturních událostí a vysokoškolský pedagog. V letech 1976-82 absolvoval studium sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Své první umělecké performance uskutečnil již v první polovině sedmdesátých let. Od počátku let osmdesátých se ve zdejším kontextu jako jeden z prvních systematicky věnuje novým technologiím a videoartu. Obě tyto aktuální umělecké disciplíny cíleně propojuje a konfrontuje také s klasickými tvůrčími prostředky – sochou a objektem, instalací, malbou a fotografií, přičemž vytváří autentické hybridní formy uměleckých prezentací.

Byl iniciátorem i účastníkem řady významných neoficiálních uměleckých výstav a festivalů jako Malechov (1980 a 1981), Malostranské dvorky (Praha, 1981), Setkání na dvorcích (Praha, 1982) nebo Chmelnice (Mutějovice, 1983). Spoluzakládal evropská mezinárodní hnutí umění performance Škola pozornosti / Západo-Východní projekt (od 1983) a navazující Black Market (od 1986), zorganizoval mimo jiné i pražská setkání tohoto hnutí (Open Situation, 1989 a 2007). Po roce 1989 vystavoval a prezentoval své akce ve většině evropských zemí, v Izraeli, Kanadě, Japonsku, USA (New York, Los Angeles, San Francisco atd.), Mexiku, Číně a jinde. Jeho jméno a činnost jsou dlouhodobě propojeny s mezinárodními osobnostmi performativního umění jako je Chris Burden, Marina Abramović, Stelarc či Orlan a také se zástupci novomediální scény, jako jsou například Steina a Woody Vasulkovi nebo Van Gogh TV. Od roku 1994 je Tomáš Ruller vedoucím ústavu Video–Multimedia–Performance Fakulty výtvarných umění –VUT v Brně, kde byl mezi léty 1998–2000 děkanem. Žije a pracuje v Brně, v Praze a na cestách.

Comments

comments

Vyhledat