Tip na výstavu: Tomáš Ruller: PERFORM-MADE – UDRŽITELNÉ ZÁBLESKY

foto: Galerie hlavního města Prahy
foto: Galerie hlavního města Prahy

27. 6. – 14.  10.  2018

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

Mariánské náměstí 1, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin

kurátorka: Jitka Hlaváčková

Výstava v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného výstavního projektu s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila jeho první část. Aktuální výstava se, podobně jako ta, která již proběhla v Brně, snaží ukázat Rullerovu tvorbu co nejkomplexněji, avšak s jiným akcentem. Zaměřuje se více na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu a pokouší se na nich představit dvě základní polohy jeho tvorby. Na jedné straně chce ukázat původní událost v autentickém časoprostorovém kontextu, na straně druhé chce představit pro autora charakteristické zacházení se záznamem a archivem jako živým materiálem pro nové a stále aktualizované dílo.

Hlavním těžištěm výstavy však zůstává médium performance, v němž je tvorba Tomáše Rullera pevně ukotvena. První jeho dokumentovaná performance Cestou (1974) byla jasným přihlášením teprve sedmnáctiletého autora k imateriální tvorbě konceptualistů šedesátých a sedmdesátých let. Svou tvorbou reagoval například na impulsy z okruhů Allana Kaprowa, Josepha Beuyse a Jamese Lee Byarse, v rámci českého prostředí navázal na akční tvorbu Milana Knížáka nebo bodyartistů Karla Milera, Jana Mlčocha a Petra Štembery. Tomáš Ruller však své pojetí performance rozvíjí dále, stále hledá nové, hybridní formy vyjádření v hraničních oblastech. V prostoru mezi procesem akce na jedné straně a sochou, malbou, divadlem a videoartem na straně druhé, se umělec může svobodně stávat živou sochou, tvořit procesuální objekty, obrazy, scénografie i texty, a své práce pak znovu a znovu transformovat a reprodukovat do nových tvarů, médií a kontextů.

Akademické studium sochařství, které absolvoval ve druhé půli sedmdesátých let, Tomáše Rullera ovlivnilo jen málo, o to více byl však formován nástupem nových technologií a nového reflexivního jazyka postmoderny. V polovině osmdesátých let se Tomáš Ruller stal spoluzakladatelem mezinárodních hnutí Škola pozornostiBlack Market, zaměřených na umění akce. V souladu s myšlenkami těchto hnutí vytváří vlastní akční aparát symbolických prvků a technik, usilujíc o nastolení nových, společensky angažovanějších forem rituálů vztahujících se k současnosti a funkčních pro novou dobu. Ze spojení klasických médií a performance vytváří nový princip: performerovo tělo se stává sochou v pohybu, trojrozměrný objekt se proměňuje v čase a stává se událostí. Zůstává jen otisk nebo spíše reliktní záření díla v pečlivě pořizované a uchovávané dokumentaci a v „perform-made“ objektech.

Výstava v GHMP je členěna do čtyřiceti kapitol, jejichž názvy tvoří zároveň přehled základních idejí, s nimiž ve své tvorbě Tomáš Ruller zachází. Spoluautorem textů doprovázejících výstavu je filosof Miroslav Petříček.

U příležitosti výstavy připravuje nakladatelství Kant k vydání přehledovou monografii autora s řadou historických i současných textů od významných teoretiků umění. Mezi jejich autory jsou například František Šmejkal, Igor Zhoř, Ludvík Hlaváček, Vlasta Čiháková-Noshiro, Antonín Dufek, Petr Nedoma, Pavlína Morganová, Edith Jeřábková a Jan Zálešák. Monografie obsahuje také autentické výpovědi členů legendárního hnutí performance art Borise Nieslonyho nebo Zygmunta Piotrowského.

Tomáš Ruller (*1957, Brno) je umělec činný zejména v oblasti akčního umění a nových médií, organizátor řady kulturních událostí a vysokoškolský pedagog. V letech 1976-82 absolvoval studium sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Své první umělecké performance uskutečnil již v první polovině sedmdesátých let. Od počátku let osmdesátých se ve zdejším kontextu jako jeden z prvních systematicky věnuje novým technologiím a videoartu. Obě tyto aktuální umělecké disciplíny cíleně propojuje a konfrontuje také s klasickými tvůrčími prostředky – sochou a objektem, instalací, malbou a fotografií, přičemž vytváří autentické hybridní formy uměleckých prezentací.

Byl iniciátorem i účastníkem řady významných neoficiálních uměleckých výstav a festivalů jako Malechov (1980 a 1981), Malostranské dvorky (Praha, 1981), Setkání na dvorcích (Praha, 1982) nebo Chmelnice (Mutějovice, 1983). Spoluzakládal evropská mezinárodní hnutí umění performance Škola pozornosti / Západo-Východní projekt (od 1983) a navazující Black Market (od 1986), zorganizoval mimo jiné i pražská setkání tohoto hnutí (Open Situation, 1989 a 2007). Po roce 1989 vystavoval a prezentoval své akce ve většině evropských zemí, v Izraeli, Kanadě, Japonsku, USA (New York, Los Angeles, San Francisco atd.), Mexiku, Číně a jinde. Jeho jméno a činnost jsou dlouhodobě propojeny s mezinárodními osobnostmi performativního umění jako je Chris Burden, Marina Abramović, Stelarc či Orlan a také se zástupci novomediální scény, jako jsou například Steina a Woody Vasulkovi nebo Van Gogh TV. Od roku 1994 je Tomáš Ruller vedoucím ústavu Video–Multimedia–Performance Fakulty výtvarných umění –VUT v Brně, kde byl mezi léty 1998–2000 děkanem. Žije a pracuje v Brně, v Praze a na cestách.

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat