Tipy na výstavy v Pragovce

Veronika Gabrielová, Výstava Superpozice, 2018
Veronika Gabrielová, Výstava Superpozice, 2018
Pragovka: Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9
Veronika Gabrielová: Superpozice

Veronika Gabrielová, Výstava Superpozice, 2018

Výstava potrvá do 29. 11. 2018
Veronika Gabrielová (nar. 1992), letošní absolventka pražské AVU, se věnuje médiu kresby, kterou ovšem nepojímá nijak rigorózně. Naopak. V kresbě nachází na rozdíl od tradičního malovaného obrazu větší míru svobody pro strukturované uchopení a vyjádření současnosti a svého generačního postoje vůči ní. Kresba je pro autorku způsobem ambivalentní vizualizace pocitových stavů v superpozici k myšlenkovým tezím. A není to jediný motiv „superpozice“, kterou v pracích Gabrielové můžeme nalézt. Další je například vztah osobního, soukromého a intimního k veřejnému a veřejně prezentovanému či deklarovanému. Kresba je pro Gabrielovou vyjádřením postoje, který se pohybuje v rozhraní mezi vědomou manifestací určitého názoru na konkrétní téma a nevědomím, jež situaci psychologizuje a do jisté míry zahaluje a skrývá i neskrývá (paradoxní mezistav) zdroje samotné potřeby tvořit. Emoce a jejich regulace tvorbou vedou k výsledku, který lze označit za transformační, tj. stále probíhající a nikdy ne zcela zastavený pohyb. V průběhu času i zde nalézáme motiv superpozice, totiž cyklický pohyb obsahu práce probíhající mezi oblastí osobního a odosobněného, mezi prožitým a odcizeným, bez jasně postižitelného rozhraní. Autorka se v tomto směru odkazuje na práce slavné umělkyně generace YoungBritish Artists Tracey Emin. Od ní pochází také inspirace šitou kresbou a prací s textem, stejně jako přechody do objektu a instalace. Další inspirační oblastí jsou pro autorku potom mimoevropské kultury, především Dálný východ a Latinská Amerika.
Deset moří

Deset moří, 2018

Výstava potrvá do 29. 11. 2018
Vystavující: Miroslav Chochlík, Alžběta Kočvarová, Pavel Matoušek, Daniela Šrámková
Kurátor: Jana Stejskalová

liquid lingea

liquid lingea, 2018

Výstava potrvá do 6. 1. 2019
Vystavující studenti: Jana Svobodová, Matyáš Zeman, Monika Kučerová, Tereza Šrámková, Veronika Hurtová, Matěj Liška, Radek Mužík, Sára Skoczková, Kristína Haviarová, Dominik Adamec, Dávid Brna, Nela Britanáková, Matouš Fiala, Iva Šerá
Koncepce výstavy: Tomáš Hlavina (vedoucí ateliéru), Anna Hulačová (asistentka ateliéru), Dominik Adamec (student ateliéru)
Kurátoři výstavy: studenti ateliéru Dávid Brna a Veronika Hurtová

Comments

comments

Vyhledat