Tip navýstavu: Karíma Al-Mukhtarová, I’m not what I seem

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Karíma Al-Mukhtarová : I´m not what I seem
8.3. 2019 od 18:00
Kurátor výstavy Radek Wohlmuth
Výstava potrvá 9. 3.- 3. 4. 2019
White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2

Dlouho očekávaná výstava umělkyně, která ignoruje trendy i aktuální umělecké strategie o tom, že věci obvykle nejsou takové, jaké se na první pohled zdají být, bude zahájena v Pražské White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2,  již v pátek, 8. 3. 2019 v 18:00.

Současná výstava Karímy Al-Mukhtarové v sobě nese nenápadnou sebeurčující dikci. Je to zdánlivě úhledná intervence do neveřejného prostoru vlastního já, jejíž subtilnost a obtížná zařaditelnost je přímoúměrná nepřehlednosti vnitřního terénu i jeho neprostupné organické emocionalitě. Korporátní uniformita a informativní přetíženost zasíťované společnosti jsou základem dezorientované existence a stabilní pocit disharmonické ne/jistoty se čím dál víc stává všední náplní obecné každodennosti. Možnosti, jak se tomu postavit, jsou závislé jen na individuálních dispozicich. V případě Karímy Al-Mukhtarové je obranným prostředkem sebezpytná osobní archeologie, soustředěná předmětná introspekce na rukodělný způsob.

Základ jejího ego space tripu tvoří vizuální přemýšlení o hledání identity, nalézání vlastního já v tom, co se denně připlétá do cesty, a opakované pokusy o vytváření nemožného. Karíma Al-Mukhtarová do značné míry ignoruje trendy i aktuální umělecké strategie. Pracuje s tradicí vnímanou od počátku, znovuobjevuje a vrací do hry původní řemeslné techniky, takže je možné její nedoslovné intermediální umění opět regulérně a bez despektu odvozovat od slova umět.

Zabývá se keramikou stejně tak, jako vyšíváním, což jsou – mimochodem – osvědčené terapeutické techniky. Zachází s nimi však se svéhlavou urputností, takže hlínu pálí po starém způsobu otevřeným ohněm a jehlou s nití dekoruje třeba naplavené dřevo, zeď nebo tabulku skla.

Ne náhodou se součástí jejího vizuálního jazyka stalo i japonské umění kintsugi, které má svůj původ v 15. století, a týká se restaurování keramiky. Stručně řečeno – rozbité předměty, které člověk touží uchovat, nejsou scelovány tak, aby byl jejich defekt co nejméně patrný. Naopak, praskliny jsou zdůrazňovány speciální tmelovou směsí, jejíž nedílnou součástí bývá nějaký cenný materiál, nejčastěji práškové zlato. Z indispozice se tak do budoucna stává jedna ze zásadních kvalit. Podobné to může být i v životě. Vrstevnatý projekt Karímy Al-Mukhtarové je tak především o tom, že věci obvykle nejsou takové, jaké se na první pohled zdají být. “ – Radek Wohlmuth

Karíma Al-Mukhtarová je absolventkou hned tří uměleckých škol (FUD Ústí nad Labem, UMPRUM, AVU) a několika zahraničních stáží, je multimediální umělkyní, která pracuje s kombinováním nejrůznějších přístupů a technik. Leitmotivem jejích prací je identita a tradice. Kromě samotného obsahu je pro ní důležitá i rukodělnost – jedním z opakujících se principů v její tvorbě je náročná práce s výšivkou – vytvořit celý soubor prací může trvat až rok. Jak sama říká: „ Jestliže v umění, jako v každé oblasti lidské činnosti, je vzrůstající tlak na rychlost produkce, všechno ideálně teď hned, já jdu opačným směrem.“

Comments

comments

Vyhledat