Do Milána míří nejlepší čeští designéři skla,  porcelánu a keramiky

Made By Fire – Elis Monsport / Foto Moravská Galerie v Brně, Hana Knížová
Made By Fire – Elis Monsport / Foto Moravská Galerie v Brně, Hana Knížová

Nejsledovanější světová přehlídka designu proběhne již od 17. do 23. dubna  2023 a v letošním roce bude mít významnou českou stopu. Do Milána totiž  míří unikátní projekt Made by Fire – největší výběr českého skla, porcelánu  a keramiky novodobé historie České republiky. Projekt Moravské galerie  v Brně, připravený ve spolupráci s festivalem Designblok, zkoumá hranice  užitého umění a jeho vzniku na pozadí společenských změn. Expozice uvede  čtyřicet progresivních tuzemských tvůrců v architektuře Maxima Velčovského  a studia edit! architects. 

Sklo a porcelán jsou svým způsobem rodinným stříbrem. V české kultuře  mají silné postavení i tradici. Ve světle společenských, ekologických  a geopolitických krizí posledních let jsou i výroba a design skla a porcelánu  postaveny před otázku vlastního směřování, smyslu a rozvoje. Výstava Made by  Fire na tyto otázky odpovídá výběrem bezmála 100 exponátů a autorských děl  od výrobců a exportérů skla, předních porcelánek, matadorů české designové  scény i nastupující generace autorů. Unikátní výstavní projekt byl přijat  v rámci Milano Design Week do exkluzivní instituce Triennale Milano, která se  již od 60. let podílí na určování trendů světového designu.

Made By Fire – 3D vizualizace Edit! Architects

Projekt mapuje tvorbu více než 40 českých autorů uspořádanou do  4 tematických okruhů: Průmysl, Adaptace, Identita a Experiment. Výběr  autorských prací není encyklopedický ani časosběrný, ale reprezentuje  konkrétní ideje. Soustředí se především na mladé talenty a jejich podporu  v síťování a navazování mezinárodních kontaktů, přirozeně ale neopomíjí ani  renomovaná jména současného českého designu.

Vstup do výstavy tvoří brána z maleb českých fabrik jako symbol české  industriální krajiny. Sbírku historických děl navíc doplnil mladý malíř Dominik  Forman o pětici nových pláten. Instalace zdůrazňuje fakt, že Česko je jednou  z mála zemí, která dokáže zajistit kvalitní design, suroviny i výrobu na jednom  místě. Mistrovství českého průmyslu zastupují značky Bomma, Brokis,  Kavalierglass, Lasvit, Moser, Thun 1794, Preciosa a další. Protipól představují umělecká díla a limitovaná edice nezávislých tvůrců. V expozici se potkávají díla  oborových legend jako jsou Rony Plesl, Eva Eisler, Jiří Pelcl, Lucie Koldová, Jan  Plecháč, Daniel Piršč, Lada Semecká, Jakub Berdych Karpelis nebo Antonín  Tomášek s díly studentů a čerstvých absolventů.

Made By Fire – Štepán Müller alias Mirror Man / Foto Moravská Galerie v Brně

Výstava se věnuje výzvám, které oboru přinesly turbulentní události poslední  doby, jako jsou zvyšující se náklady, souboj s levnou asijskou produkcí,  udržitelnost výroby nebo význam zachování řemesla. Klade si otázky  o budoucnosti a životaschopnosti sklářství a produkce porcelánu a keramiky. Právě designéři a studia, z jejichž řad se dnes běžně rekrutují umělečtí ředitelé značek, mohou svojí kreativitou a inovací přispět k záchraně a pozvednutí byznysu, stejně jako posouvání tradic a modernizace řemesel.

Mimořádnost výstavy Made by Fire potvrzuje skutečnost, že některá díla vznikla  exkluzivně pro její konání. Jedním z nich je projekt Františka Jungvirta Birth of the  Future behind Glass, ve kterém interpretuje tři vázy vytvořené tradičními postupy.  Klasické techniky následně popírá, převáří a aktualizuje. Dalšími kusy, které byly  vytvořeny na zakázku, jsou mimo jiné skleničky a váza studia LLEV foukané do  formy z mycelia, objekt Folds II Elis Monsport nebo světelná koláž Silica Feast od studia DECHEM, která vzdává hold fascinující rozmanitosti různých typů skla  a experimentálně je kombinuje do nástěnného světelného patchworku.

Kurátorsky výstavu připravily publicistky Danica Kovářová a Eva Slunečková„Nesmírně mě těší, že jsem měla příležitost podílet se na tak rozsáhlé přehlídce  českého skla a porcelánu – ať už do počtu exponátů, exkluzivity lokace nebo  svobody nahlížení na design jako kritického nástroje i jako zrcadla nálady ve  společnosti. Pozorovat to můžeme zejména v ateliérové tvorbě, která hraje  v současném českém designu významnou roli. Funguje jako svobodný prostor  pro experimentování a mnohdy iniciuje diskuzi o důležitých tématech. Vytváří  důležité podhoubí, ze kterého pak průmysl roste a benefituje,” popsala za  dvojici kurátorek Eva Slunečková.

Made By Fire – Foto Moravská Galerie v Brně, Hana Knížová / Design Antonin Tomasek

Expozice prostřednictvím různorodých médií zařazuje také díla, která z kategorií  běžného použití skla, keramiky a porcelánu vybočují. Tím je například skleněný  Billboard Kláry Horáčkové zrcadlící celou výstavu, světelná instalace automobilu  dovezeného z ukrajinské válečné zóny, kterou připravil Maxim Velčovský, video Entropia Venduly Kvíz Radostové zkoumající hledání nových a zánik starých  forem nebo živá performance Mirror Man sklářského výtvarníka a sochaře  Stanislava Müllera.

„Co mě při přípravě výstavy nejvíc překvapilo, bylo to, že když jsme si vytvořily  seznam pro nás zásadních okruhů otázek a potom k nim začaly vybírat  signifikantní díla, začalo se vyjevovat, nakolik se autorská řešení a jejich narativy  překrývají, jak fluidně se mezi čtyřmi zastřešujícími kapitolami pohybují. V tom  jsem cítila, že se potvrzuje jejich aktuálnost a naléhavost,“ uvedla kurátorka  Danica Kovářová.

Architekturu výstavy navrhli designér Maxim Velčovský a studio edit! architects.  Objekty z delikátních materiálů kontrastují s průmyslovým prostředím expozice.  „Naší úlohou při přípravě expozice bylo především poskládat téměř stovku  exponátů do limitovaného prostoru tak, aby každý z vystavených předmětů  dostal adekvátní prostor a zároveň vyváženě doplňoval celkový koncept. Při  navrhování pro nás byl rovněž podstatný prvek opětovného využití objektů,  které se pro výstavu vyrábějí, aby i po skončení týdenní výstavy měly svůj  účel: umístili jsme proto vystavená díla na sokly z barelů, které se následně  rozeberou a mohou být dále využity,” popsal Vítězslav Danda ze studia edit!  architects.

K výstavě Made by Fire vychází stejnojmenná publikace, která kromě bližšího  představení jednotlivých děl a autorů nabízí jejich zasazení do širšího kontextu.  Najdeme v ní také autorské fotografie od oceňované fotografky Hany Knížové,  které reagují na otázky kladené v jednotlivých částech výstavy a poskytují jí  další uměleckou vrstvu. Katalog Made by Fire je svébytným zdrojem inspirace  a informací, který čtenáři poskytne plnohodnotný zážitek téměř jako výstava  sama.

Po skončení milánského týdne designu se výstava znovu otevře na podzim  během pražského mezinárodního festivalu Designblok (4.–8. 10. 2023)  a následně se přesune do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie  v Brně (17. 11. 2023 – 31. 8. 2024). 

 

Comments

comments

Vyhledat